Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Jeho Svatost František

papež všeobecné církve

 

papez-klerika.jpg

 

 
 

 

 

 

 

                                          Znak Svatého Otce Františka

 

frant.jpg

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                        

znak Jorge Maria kardinála Bergoglia                       první znak papeže Františka    

          (Jiří Maria) 2001-2013                                                    2013

 

Svatý Otec František si nechal svůj biskupský erb a své biskupské heslo Miserando atque eligendo (Milosrdenstvím ho vyvolil / Slitoval se a vyvolil ho).
      Biskupský erb převýšený zeleným kloboukem se šesti střapci byl po jeho jmenování kardinálem v roce 2001 převýšen červeným kloboukem s 15 střapci. Po papežské volbě byl podložen svatopetrskými klíči s červeným cingulem. Štít je převýšen biskupskou mitrou v bílé barvě tiáry, ozdobenou shora zkráceným zlatým kůlem a třemi břevny ve tvaru trojitého kříže. 
       17.3.2013 papež František změnil v erbu barvu hvězdy a květu nardu ze stříbrné na zlatou. Na modrém poli je jezuitský znak: zlaté slunce s 16 hrotitými s 16 zvlněnými paprsky (slunce je na vlajce a státním znaku papežovy rodné země Argentiny), střídavě hrotitými a zvlněnými, uprostřed slunce je červený Ježíšův monogram IHS s křížem, pod monogramem jsou tři černé hřeby (symbol Kristova umučení a tři řádové sliby jezuitů: chudoby, čistoty a poslušnosti). Jezuitský znak je symbolem členství Svatého Otce v řádu Jezuitů (Tovaryšstvo Ježíšovo-Societas Iesu). Pod sluncem je (heraldicky) vpravo zlatá pěticípá hvězda, symbol Panny Marie, ke které má papež velkou úctu. Heraldicky vlevo je zlatý květ rostliny nardu (podobný hroznu vína), v hispánských zemích symbol sv. Josefa, patrona katolické Církve. Papežský znak zveřejněn 18.3.2013, den před svátkem sv. Josefa. 
       26.3.2013 byla změněná pěticípá hvězda na osmicípou. Hvězda je symbolem Panny Marie, paprsky symbolizují osm blahoslavenství. Upraven byl nardový květ, symbol svatého Josefa. Původní vyobrazení bylo podobné vinnému hroznu. Bílý pásek s mottem "miserando atque eligendo", byl upraven a podložen červeným rubem. Jezuitský znak zůstal beze změny. Úprava erbu uveřejněna 27.3.2013.
       Nard: Nardostachys jatamansi je rostlina, která roste v Asii. Ve starověku byl nardový olej velmi luxusním zbožím a používal se jako lék, parfém, přídavek do kadidla a bylinná medicína.
     Libru (500 ml) nardu v alabastrové nádobě použila Marie Magdalena, aby pomazala nohy Ježíšovi v domě Šimona Malomocného. Jidáš chtěl tuto mast prodat za 300 denárů a peníze dát chudým. 300 denárů byla roční mzda dělníka. (J 12,1-10. Mt 26,6-13. Mk 14,3-9). Květ nardu je v hispánské tradici používán jako symbol svatého Josefa, Pěstouna Páně.

Heslo: Miserando atque eligendo je z 21. homilie (kázání) sv. Bedy Ctihodného (st. Beda Venerabilis, 672–735) na svátek sv. Matouše 21.září o povolání sv. Matouše za apoštola. Ježíš uviděl celníka Léviho (Matouše), podíval se na něj a zavolal ho, aby ho následoval. Miserando atque eligendo znamená: Pohlédl na něj s milosrdenstvím (s milým, laskavým srdcem) a vyvolil (vybral) ho. Toto kázání sv. Bedy významně zapůsobilo na povolání k řeholnímu životu Jorgeho Bergoglia. Na svátek sv. apoštola Matouše 21.září 1953 ve věku 17 let Jorge Bergoglio výjimečně silně pocítil Boží přítomnost volání k řeholnímu životu. Po nástupu na biskupský stolec si větu z kázání sv. Bedy Miserando atque eligendo vybral jako své biskupské heslo.
     Sv. Béda Ctihodný napsal ve své homílii:Ježíš viděl na celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ Podíval se na něho ne tělesným zrakem, ale pohledem vnitřního milosrdenství. Viděl celníka, podíval se milosrdně na něho a vyvolil ho. Řekl mu: „Pojď za mnou!“ Ale to „pojď!“ znamenalo „napodobňuj“; „pojď“ znamenalo ne vykročit nohama, ale následovat mravem. Každý, kdo říká, že zůstává v Kristu, má i sám žít, jako žil On.“