Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

SVMMI PONTIFICES IN HAC BASILICA SEPVLTI

Mramorová deska ve velechrámu sv. Petra,
       na které je napsán "Seznam papežů v basilice pohřbených". 
      
            Na desce je mezera ve jménech papežů
       mezi roky 199-papež Viktor I. až 461-Lev I.
      
           Není zde zapsáno 30 papežů,
       kteří byli pohřbeni na jiných místech než v basilice sv. Petra.

 

papezsky-seznam.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stručný seznam papežů - I.

Pořadová čísla papežů jsou podle seznamu Vatikánu

 

1. sv. Petr mučedník, vlastní jméno Šimon, Žid, rok úřadu 29-29.6.67 +.

2. sv. Linus m. Linus, Toskánec – Ital, 67–76 +.  

3. sv. Kletus m. Anacletus, Cletus, Říman, 76–88 +.

4. sv. Klement I. m. Titus Flavius Clementus, Říman, 88–97/101 +

5. sv. Evarist m. Evaristós, Řek, 97/101–105 +. 

6. sv. Alexandr I. m. Alexandrus, Říman, 105–115 +. 

7. sv. Sixtus I. m. Xystus, Říman, 115–125 +.

8. sv. Telesforus m. Telesfórós, Řek, 125–136 +.

9. sv. Hyginus muč. Hyginós, Řek, 136–140 + .

10. sv. Pius I. muč. Pius, Akvilejec–Ital, 140–155 +

11. sv. Anicetus m. Anicet, Syřan, 155–166 +. 

12. sv. Soter m. Soterius, Kampánec, 166–175 + 

13. sv. Eleuterius Eleuthérios, Řek, 175–189 +. 

14. sv. Viktor I. m. Victorius, Tunisan, římský Afričan, 189–199 +. 

15. sv. Zefyrin Zefyrinus, Zefirín, Říman, 199–217 +. 

16. sv. Kalist I. m. Calixtus, Říman, 217–222 +. 

--- sv. Hypolit m. Hyppolitos, Řek 217-235. první vzdoropapež

17. sv. Urban I. m. Urbanus, Říman, 222–230 +. 

18. sv. Poncián m. Pontianus, Říman, 230–28.9.235  

19. sv. Anterus m. Anterós, Řek, (1 měsíc, 13 dní) 235–236 +.

20. sv. Fabián m. Phabianus, Říman, 236–250 +. 

21. sv. Kornelius m. Cornelius, Říman, 250–20.6.253. +14.9.253.

----- Novatián, Říman, 251 vzdal se úřadu

22. sv. Lucius I. Lucius, Říman, (8 měsíců) 253–254 +. 

23. sv. Štěpán I. m. Stephanius, Říman, 254–257 +. 

24. sv. Sixtus II. m. Xystós, Řek, 257–258 +.

25. sv. Dionýsius Dionýsós, Řek, 259–268 +

26. sv. Felix I. Phelixus, Říman, 269–274 +.

27. sv. Eutychianus m. Eutachyán, Toskánec, 275–283 +

28. sv. Kajus m. Cajus, Gaius, Dalmácie (Chorvatsko) 283–296 +.

29. sv. Marcelín m. Marcellinus, Říman, 296–304 +.

30. sv. Marcel I. m. Marcellus, Říman, 308–309 +.

31. sv. Eusebius m. Eusebiós, Řek, 309–310 +. 

32. sv. Miltiades m. Melchiades, římský Afričan, 311–314 +.

33. sv. Silvestr I. Silvestrius, Říman, 314–335 +.

34. sv. Marek Marcus, Říman, 335–336 +.

35. sv. Julius I. Iulius, Říman, 337–352 +.

36. sv. Liberius Liberius, Říman, 352–366 +.

----- Felix (II.), Říman, 355–365 donucen se vzdát.

37. sv. Damas I. Damasus, Španěl, 366–384 +.

----- Ursinus, Říman, 366–367 vzdal se úřadu

38. sv. Siricius Siricius, Říman, 384–399 +.

39. sv. Anastasius I. Anastáz Inocenc, Říman, 399–401 +. 

40. sv. Inocenc I. Innocentius, Říman, 401–417 +. 

41. sv. Zosimus Zosimós, Řek, 417–418 +.

42. sv. Bonifác I. Boniphatius, Říman, 418–422 +.

----- Eulálius, Říman, 29.12.418–419 sesazen

43. sv. Celestin I. Celestinus, Kampánec, 422–432 +

44. sv. Sixtus III. Sixtus, Říman, 432–440 +.

45. sv. Lev I. Veliký Leo, Toskánec–Ital, 440–461 +. 

46. sv. Hilarius Hilar, Ital ze Sardinie, 461–468 +.  

47. sv. Simplicius Simplicius, Ital z Tivoli, 468–483 +.

48. sv. Felix II. (III.) m. Phelixus, Říman, 483–492 +.

49. sv. Gelasius I. římský Afričan, 492–496 +.

50. sv. Anastasius II. Anastáz, Říman, 496–498 +.

51. sv. Symmachus, Ital ze Sardinie, 498–517 +.

----- Vavřinec (Laurentius), Říman, 498–505 vzdal se úřadu

52. sv. Hormisdas Hormisdas, Ital, 514–523 +.

53. sv. Jan I. m. Ioannes, Toskánec–Ital, 523–526 +.

54. sv. Felix III. (IV.) Phelixus, z Beneventa, 526–530 +.

--- Dioscurus (Dioskurós), z Alexandrie, 22.9.530–14.10.530 +.

55. Bonifác II. Boniphacius, římský Germán, 530–532 +.

56. Jan II. Mercurius, Říman, 532–535 +. První papež, který si změnil jméno.

57. sv. Agapetus I. Agapet, Říman, 535–536 +.

58. sv. Silverius m. Silver, Ital, 536–11.11.537 nucen odstoupit. + 2.12.

59. Vigilius Vigil, Říman, 537–555 +.

60. Pelagius I. Pelagius, Říman, 556–561 +.

61. Jan III. Ioannes, Říman, 561–574 +.

62. sv. Benedikt I. Benedictus, Říman, 575–579 +.

63. Pelagius II. Pelagius, Říman, 579–590 +

64. sv. Řehoř I. Veliký Gregorius, Říman, 590–604 +. 

65. Sabinianus Sabinián, Toskánec, 604–606 +.

66. Bonifác III. Bonifacius, řecký Říman (8 m.) 19.2.607–12.11.607 +.

67. sv. Bonifác IV. Boniphatius, Říman, 608–615 +.

68. sv. Adeodatus I. Adeodat, Deusdedit, Říman, 615–618 +

69. Bonifác V. Boniphatius, Neapolitánec, 618–625 +.

70. Honorius I. Honorius, Kampánec, 625–638 +.

71. Severinus Severin, Říman (2 m., 5 dní) 28.5.640–2.8.640 +. 

72. Jan IV. Ioannes, Dalmatinec (Chorvat), 640–642 +.

73. Teodor I. Bohdan, Řek, 642–649 +.

74. sv. Martin I. m. Martinus, Umbrijec, 649–653 zatčen. +16.9.655.

75. sv. Evžen I. Eugenius, Říman, 654–657 +.

76. sv. Vitalianus Vitalián, Ital, 657–672 +.

77. Adeodatus II. Deusdedit, Říman, 672–676 +.

78. Donus Domnus, Říman, 676–678 +.

79. sv. Agaton Agathonus, Sicilián,*577, 678–681 +, zvolen ve 102 letech.

80. sv. Lev II. Leo, Sicilián, 682–683 +.

81. sv. Benedikt II. Benedictus, Říman, 684–685 +.

82. Jan V. Jochánán (Jan), Syřan, 685–686 +.

----- Theodor, Říman, 3.8. 686-1.10.686 nucen odstoupit.

83. Konon Kononus Andělský, Thrák (Bulhar) 686–687 +.

-----a Theodor, opět v úřadu 21.9.687-10.12.687 nucen odstoupit.

-----b Paschalis, Říman, 21.9.687-16.12.687 sesazen

84. sv. Sergius I. Sergej, Syřan, 687–701 +.

85. Jan VI. Jochekoi (Jan), Řek, 701–705 +.

86. Jan VII. Jochekoi (Jan), Řek, 705–707 +.

87. Sisinnius Sisin, Syřan, (20 dní) 14.1.708–4.2.708 +.

88. Konstantin Konstantinós, syrský Řek, 708–715 +.

89. sv. Řehoř II. Veliký Gregorius, Říman, 715–731 +.

90. sv. Řehoř III. Gregorios, Syřan, 731–741 +.

91. sv. Zachariáš Zacháriós, Řek, 741–752 +.

92. Štěpán II. Stephanus, Říman, (3 dny) 23.3.752–26.3.752+.
  První nejkratší pontifikát, druhý byl v roce 1590 pontifikát Urbana VII. (12 dní).
 Nápis na Štěpánově hrobě: HIC EST PAPA STEPHANUS II. (zde je papež Štěpán II.). V oficiálním seznamu papežů Annuario Pontificio je uveden na 92. místě. Jeho obraz je mezi portréty papežů v římské basilice sv. Pavla za hradbami.
Někteří dějepisci ho nepočítají mezi papeže, protože nebyl vysvěcen na biskupa a nebyl intronizován (uveden na trůn). Tím je v některých seznamech uvedeno chybné číslování papežů.

93. Štěpán III. (II.) Stephanus, Říman, 752–757 +.
 Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Štěpán, protože Štěpán II. z roku 752 není někdy počítán za papeže.

94. sv. Pavel I. Paulus, Říman, 757–767 +.

-----a Konstantin II., Toskánec-Ital, 767-768 vzdal se úřadu

-----b Filip, Říman, 31.7.-1.8.768 vzdal se úřadu

95. Štěpán IV. (III.) Stephanus, Sicilián, 768–772 +.

96. Hadrián I. Adrianus, Říman, 772-795 +.

97. sv. Lev III. Leo, Říman, 795–816 +.

98. Štěpán V. (IV.) Stephanus, Říman, 816–817 +.

99. sv. Paschal I. Paschalis, Říman, 817–824 +.

100. Evžen II. Eugenius, Říman, 824–827 +.

101. Valentin Valentinus, Říman, (1 měsíc, 9 dní) 23.8.827–1.10.827 +

102. Řehoř IV. Gregorius (Gregor), Říman, 828–844 +.   

103. Sergius II. Sergej, Říman, 27.1.844–27.1.847 +.

------ Jan, Říman, 27.1. 844 vzdal se úřadu za 2 hodiny

104. sv. Lev IV. Leo, Říman, 847–855 +. 

105. Benedikt III. Benedictus, Říman, 855–858 +.

----- Anastasius, Říman, 17.7.–24.9. 855 sesazen.

---X --- Jana (Johana), vymyšlená neexistující postava - fabulace.

106. sv. Mikuláš I. Veliký Nicolaus, Říman, 858–867 +. 

107. Hadrián II. Adrianus, Říman, 867–872 +.

108. Jan VIII. Ioannes, Říman, 872–882 +. 

109. Marinus I. (Martin II.) Martinus, Ital, 882–884 +.

110. sv. Hadrián III. Adrianus, Říman, 884–885 +.

111. Štěpán VI. (V.) Stephanus, Říman, 885–891 +.

112. Formos Phormosus, Říman, 891–896 +. 

113. Bonifác VI. Boniphatius, Říman, (15 dní) 4.4.896–19.4.896 +.

114. Štěpán VII. (VI.) Stephanus, Říman, 896–20.3.897 uvězněn. + 25.7.897 uškrcen.

115. Roman Romanus, Říman (4 měsíce), ?.7.897-?.11.897. Odstoupil.

116. Teodor II. Theodorios, římský Řek, (1 měsíc) ?.11.897–?.12.897 +.

117. Jan IX. Ioannes (Jan), římský Germán, 898–900 +.

118. Benedikt IV. Benedictus, Říman, 900–903 +

119. Lev V. Leo, Ital (2 měsíce) 25.7.903–?.9.903 +.

----- Kryštof (Christophorus), Říman ?.8.903-?.1.904 +.

120. Sergius III. Sergej, Říman, 904–911 +.

121. Anastasius III. Anastáz, Říman, 911 – 913 +.

122. Lando Landonus, Sabinec–Ital, (7 měsíců) ?.7. 913–?.2. 914 +.

123. Jan X. Ioannes (Jan), Říman, 914 – 928 uvězněn. + 931 uškrcen. 

124. Lev VI. Leo, Říman, (7 měsíců) ?.5.928–?.12.928 +.

125. Štěpán VIII. (VII.) Stephanus, Říman, 928–931 +. 

126. Jan XI. Ioannes (Jan), Říman, 931–935 +.  

127. Lev VII. Leo, Říman, 936–939 +. 

128. Štěpán IX. (VIII.) Stephanus, Říman, 939–942 +. 

129. Marinus II. (Martin III.), Říman, 942–946 +. 

130. Agapet II. Agapit, Říman, 946–955 +. 

131. Jan XII. Octavianus, Říman, 955–963 vyhnán. +14.5.964.

132. Lev VIII. Leo, Říman, 963–965 +.

133. Benedikt V. Benedictus, Říman, 1.3.965 – 23.6.965 vyhnán.+ 4.7. 965.

134. Jan XIII. Ioannes (Jan), Říman, 965–972 +.

---X --- Donus, vymyšlená neexistující postava - fabulace.

135. Benedikt VI. Benedikt, Říman, 973–974 +.

----- Bonifác VII., Franco, Říman, 974 uprchl z Říma.

136. Benedikt VII. Benedikt, kníže tusculský, Říman, 974–983 +.

137. Jan XIV. Petr Canepaneva, Říman, 983–984 +. 

----- Bonifác VII., opět v Římě 984-985. + 986.

138. Jan XV. Jan, Říman, 985 – 996 +.

139. Řehoř V. Bruno, Němec–Sas, 996–999 +.

----- Jan XVI., Filagathós, Řek, 997-998.  Uvězněn.

140. Silvestr II. Gerber de Aurillac, Francouz, 999-1003 +

141. Jan XVII. (XVI.) Sekon, Říman, ?. 6.1003-?.12.1003 +.
 Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Jan.

----- Řehoř VI. Gregorius, Říman, 18.5.1012 donucen vzdát se úřadu.

142. Jan XVIII. (XVII.) Fasian, Fagian,  Říman, 1003–1009 abdikoval.

143. Sergius IV. Petr Groinus z Albana, Říman, 1009–1012 +.

144. Benedikt VIII. Jan Bohumil, hrabě tuskulský, Říman, 1012–1024 +

145. Jan XIX. (XVIII.) Roman, Říman, 1024–1032 +.

146. Benedikt IX. Bohumil,  Říman, 1032–1044. Vyhnán.

147. Silvestr III. Jan, Říman, 1045 – 1045. Vyhnán.

148. Benedikt IX. (146. a 151. papež), (20 dní) 10. 4.1045 – 1. 5.1045 abdikoval.

149. Řehoř VI. Jan Gratianus,  Říman, 1045–1046 abdikoval.

150. Klement II. Suitger hrabě Morsleben von Homburg,  Sas, 1046–1047 +. 

151. Benedikt IX. (146. a 148. papež), 1047–1048 sesazen, + 1051.

152. Damas II. Poppo hrabě z Brixenu, Bavor, (22 dní) 17.7.1048-9.8.1048 +.

153. sv. Lev IX. Bruno Hugo hrabě z Egisheimu a Dagsburgu,  Němec–Alsasan, 1049–1054 +

Sedisvakance (prázdný stolec) 19. 4.1054–16. 4.1055

154. Viktor II. Gebhard hrabě z Calwu, Hirschbergu a Dollesteinu, Němec (2 r.) 16.4.1055–28.7.1057 +.

155. Štěpán X. (IX.) Bedřich kníže lotrinský, Němec, 1057–1058 +.

----- Benedikt X., Jan Petr Mincius, Říman, 1058 – 1059

156. Mikuláš II. Gerard, Francouz z Burgunska, 1058–1061 +.

157. Alexandr II. Anselm Ital z Milána, 1061–1073 +.

----- Honorius II., Cadalous z Verony-Ital, 1061–1071 +.

158. sv. Řehoř VII. Hildebrant, Toskánec, 1073–1084 vyhnán, + 25.5.1085.

----- Klement III., Guibert z Parmy, Ital, 1080-1084 vyhnán.

----- Klement III., opět v úřadu, 1085–1086 vyhnán

159. bl. Viktor III. Desider Daufari kníže z Beneventa, Ital, 1086–1087 +.

----- Klement III., opět v úřadu, 1087–1089 vyhnán z Říma

160. bl. Urban II. Otto de Lagery, Francouz, 1088–1099 +.

-----a Klement III., vtrhl do Říma, 1089–1093, definitivně vyhnán.

161. Paschal II. Rainer z Bieda, Ital, 1099–1118 +.

-----a Theodorik, Bohdan, Řek, 1100–1102 +.

-----b Albertus (Albert), Říman, 1102 +.

-----a Silvestr IV., Maginulf, Říman, 1105–1111 abdikoval, +.

162. Gelasius II. Jan Kajetán Ital z Gaety, 1118–1119 +.

----- Řehoř VIII., Mořic Bourdin, Francouz, 1118–1121

163. Kalist II. Kvido hrabě burgundský, Francouz, 1119–1124 +. 

----- Celestin II., Theobald Buccapecus, Říman, 16.12.1124–20.12.1124. Vzdal se úřadu.

164. Honorius II. Lambert, Ital, 1124–1130 +.

165. Inocenc II. Gregorius (Řehoř) Papareschi, Říman, 1130–1143 +.

-----a Anaclet II., Petr Lev, Říman, 1130–1138

-----b Viktor IV., Gregorius (Řehoř), Říman, 25.1.1138–29.5.1138, vzdal se úřadu.

166. Celestin II. Kvido di Castello, Toskánec, 1143–1144 +

167. Lucius II. Gerard Caccianemici, Ital, 1144–1145 +.

168. bl. Evžen III. Petr Bernard z Panagelli, Ital, 1145–1153 +.

169. Anastasius IV. Konrád della Subbara, Říman, 1153–1154 +.

170. Hadrián IV. Mikuláš Braekspeare, Angličan, 1154–1159 +.

171. Alexandr III. Roland Bandinelli, Ital, 1159–1181 +.

-----a Viktor IV. (V.), Octavian z Monticella, Ital, 1159–1164 +.

-----b Paschal III., Quido z Cremony, Ital, 1164–1168 +.

-----c Calixtus III., Jan ze Strumy, Ital, 1168–1178, vzdal se úřadu.

-----d Inocenc III., Lando di Sittino, Ital, 1179–1180 vzdal se úřadu.

172. Lucius III. Ubald Allucingoli, Ital, 1181–1185 +

173. Urban III. Hubert Crivellus z Milána, 1185–1187 +. 

174. Řehoř VIII. Albert de Morra, Ital, (1 m.) 25.10.1187–17.12.1187 +.

175. Klement III. Pavel Scolari, Říman, 1187–1191 +.

176. Celestin III. Hyacint Bobone, Říman, 1191–1198 +.

177. Inocenc III. Lotar de Segni, Ital, 1198–1216 +.

178. Honorius III. Inocenc Savelli, Říman, 1216–1227 +.

179. Řehoř IX. Hugo hrabě Segni, Ital, 1227–1241 +. 

180. Celestin IV. Bohumír Castiglione, Ital, (12 dní) 28.10.1241–10.11.1241 +.  
 První papež zvolený v konkláve (= cum clavi, pod klíčem).

Sedisvakance (prázdný stolec) 11.11.1241–24.6.1243

181. Inocenc IV. Sinibald Fieschi hrabě Lavegna z Janova, 1243–1254 +. 

182. Alexandr IV. Reinald Conti hrabě Segni, Ital, 1254–1261 +.

183. Urban IV. Jakub Panthaleon Court–Palais, Fr., 1261–1264 +. 

184. Klement IV. Kvido Faldoci, Francouz, 1265–1268 +.

Sedisvakance (prázdný stolec) 29.11.1268–1. 9.1271
Konkláve trvalo necelé tři roky. Kardinálové se nemohli dohodnout. Obyvatelé Viterba jim proto odkryli střechu paláce. Vtipálkové tvrdili, že je příliš silná a Duch Svatý nemůže sestoupit do síně. Na kardinály pršelo a volbu urychlili.

185. bl. Řehoř X. Theobald Visconti, Ital, 1271–1276 +. 

186. bl. Inocenc V. Petr de Tarentaise, Francouz, 1276–1276 +. 

187. Hadrián V. Ottobon Fieschi hrabě Lavagni, Ital, 1276–1276 +.

188. Jan XXI. (XIX.) Petr Rebuli–Giuliani, Portugalec, 1276–1277 +. 

189. Mikuláš III. Jan Kajetán Orsini, Říman, 1277–1280 +.

190. Martin IV. (II.) Šimon) Monpitie de Brion, Francouz, 1281–1285 +.
    Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Martin. Má být Martin II., viz 74. papež Martin I.
 Po jeho volbě byla chybně přečtena jména a čísla jeho předchůdců : 109. papež Marin I. přečten jako Martin II., 129. papež Marin II. jako Martin III. 

191. Honorius IV. Jakub Savelli, Říman, 1285–1287 +. 

192. Mikuláš IV. Jeroným Masci, Ital, 1288–1292 +.

193. sv. Celestin V. Petr Andělský od zdi, Ital, (5 m.) 1294. Abdikoval. +1296. První papež, který dobrovolně odešel z úřadu. (266. Benedikt XVI. 2013).

194. Bonifác VIII. (VII.) Benedikt Kajetán,  Ital (8 r.) 1294–1303 +. Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Bonifác, protože Bonifác VII. byl vzdoropapež 974, 984-985.

 195. bl. Benedikt XI. (X.) Mikuláš Boccasinus, Ital (8 m., 15 d.) 22.10.1303–7.7.1304 +.
 Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Benedikt, protože Benedikt X. byl vzdoropapež 1058-1059. 

 

 Papežové v Avignonu

196. Klement V. Rajmund Bernard de Gotto,  Francouz, 1305–1314 +.

197. Jan XXII. (XX.) Jakub Armand D´Euse, Francouz, 1316–1334 +. 

----- Mikuláš V., Petr Rainallucci, Fr., 1328–1330. Vzdal se úřadu.

198. Benedikt XII. (XI.) Jakub Fournier, Francouz, 1334–1342 +.

199. Klement VI. Petr Roger de Beaufort de Rosiéres, Fr., 1342–1352 +. 
 Vychovatel prince Václava–pozdějšího císaře a krále Karla IV.

200. Inocenc VI. Štěpán Albert, Francouz, 1352–1362 +.

201. bl. Urban V. Vilém de Griomard, Francouz, 1362–1370 +.
 Bl. papež Urban V. korunoval císařovnu Alžbětu (Elišku) Pomořanskou, českou královnu, manželku krále a císaře Karla IV.
Jediná císařovna Svaté říše římské osobně korunovaná papežem.