Jdi na obsah Jdi na menu
 


papezsky-seznam.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVMMI PONTIFICES IN HAC BASILICA SEPVLTI

Mramorová deska ve velechrámu sv. Petra, na které je napsán "Seznam papežů pohřbených v basilice".

     V tomto seznamu je mezera ve jménech papežů mezi roky 199 - papež Viktor I. až 461 - Lev I.

    Na seznamu není zapsáno 30 papežů, kteří byli pohřbeni na jiných místech než v basilice sv. Petra.

 

Stručný seznam papežů - I.

1. sv. Petr mučedník, vlastní jméno Šimon, Žid, rok úřadu 29 - 29. 6. 67 +.

2. sv. Linus m. Linus, Toskánec – Ital, 67 – 76 +.  

3. sv. Kletus m. Anacletus, Cletus, Říman, 76 – 88 +.

4. sv. Klement I. m. Titus Flavius Clementus, Říman, 88 – 97. 101 +

5. sv. Evarist m. Evaristós, Řek, 97 – 105 +. 

6. sv. Alexandr I. m. Alexandrus, Říman, 105 – 115 +. 

7. sv. Sixtus I. m. Xystus, Říman, 115 – 125 +.

8. sv. Telesforus m. Telesfórós, Řek, 125 – 136 +.

9. sv. Hyginus muč. Hyginós, Řek, 136 – 140 + .

10. sv. Pius I. muč. Pius, Akvilejec – Ital, 140 – 155 +

11. sv. Anicetus m. Anicet, Syřan, 155 – 166 +. 

12. sv. Soter m. Soterius, Kampánec, 166 – 175 + 

13. sv. Eleuterius Eleuthérios, Řek, 175 – 189 +. 

14. sv. Viktor I. m. Victorius, Tunisan, římský Afričan, 189 – 199 +. 

15. sv. Zefyrin Zefyrinus, Zefirín, Říman, 199 – 217 +. 

16. sv. Kalist I. m. Calixtus, Říman, 217 – 222 +. 

--- sv. Hypolit m. Hyppolitos, Řek 217 - 235. první vzdoropapež

17. sv. Urban I. m. Urbanus, Říman, 222 – 230 +. 

18. sv. Poncián m. Pontianus, Říman, 230 – 28.9.235. + ..12.235. 

19. sv. Anterus m. Anterós, Řek, (1 měsíc, 13 dní) 235 – 236 +.

20. sv. Fabián m. Phabianus, Říman, 236 – 250 +. 

21. sv. Kornelius m. Cornelius, Říman, 250 – 20.6.253. +14.9.253.

----- Novatián, Říman, 251 vzdal se úřadu

22. sv. Lucius I. Lucius, Říman, (8 měsíců) 253 – 254 +. 

23. sv. Štěpán I. m. Stephanius, Říman, 254 – 257 +. 

24. sv. Sixtus II. m. Xystós, Řek, 257 – 258 +.

25. sv. Dionýsius Dionýsós, Řek, 259 – 268 +

26. sv. Felix I. Phelixus, Říman, 269 – 274 +.

27. sv. Eutychianus m. Eutachyán, Toskánec, 275 – 283 +

28. sv. Kajus m. Cajus, Gaius, Dalmácie (Chorvatsko) 283 – 296 +.

29. sv. Marcelín m. Marcellinus, Říman, 296 – 304 +.

30. sv. Marcel I. m. Marcellus, Říman, 308 – 309 +.

31. sv. Eusebius m. Eusebiós, Řek, 309 – 310 +. 

32. sv. Miltiades m. Melchiades, římský Afričan, 311 – 314 +.

33. sv. Silvestr I. Silvestrius, Říman, 314 – 335 +.

34. sv. Marek Marcus, Říman, 335 – 336 +.

35. sv. Julius I. Iulius, Říman, 337 – 352 +.

36. sv. Liberius Liberius, Říman, 352 – 366 +.

----- Felix (II.), Říman, 355 – 365 donucen se vzdát.

37. sv. Damas I. Damasus, Španěl, 366 – 384 +.

----- Ursinus, Říman, 366 – 367 vzdal se úřadu

38. sv. Siricius Siricius, Říman, 384 – 399 +.

39. sv. Anastasius I. Anastáz Inocenc, Říman, 399 – 401 +. 

40. sv. Inocenc I. Innocentius, Říman, 401 – 417 +. 

41. sv. Zosimus Zosimós, Řek, 417 – 418 +.

42. sv. Bonifác I. Boniphatius, Říman, 418 – 422 +.

----- Eulálius, Říman, 29.12.418 – 419 sesazen

43. sv. Celestin I. Celestinus, Kampánec, 422 – 432 +

44. sv. Sixtus III. Sixtus, Říman, 432 – 440 +.

45. sv. Lev I. Veliký Leo, Toskánec – Ital, 440 – 461 +. 

46. sv. Hilarius Hilar, Ital ze Sardinie, 461 – 468 +.  

47. sv. Simplicius Simplicius, Ital z Tivoli, 468 – 483 +.

48. sv. Felix II. (III.) m. Phelixus, Říman, 483 – 492 +.

49. sv. Gelasius I. římský Afričan, 492 – 496 +.

50. sv. Anastasius II. Anastáz, Říman, 496 – 498 +.

51. sv. Symmachus, Ital ze Sardinie, 498 – 517 +.

----- Vavřinec (Laurentius), Říman, 498 – 505 vzdal se úřadu

52. sv. Hormisdas Hormisdas, Ital, 514 – 523 +.

53. sv. Jan I. m. Ioannes, Toskánec – Ital, 523 – 526 +.

54. sv. Felix III. (IV.) Phelixus, z Beneventa, 526 – 530 +.

--- Dioscurus (Dioskurós), Alexandriec, 22. 9. 530–14.10. 530 +. Někteří dějepisci ho nepočítají mezi papeže.Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Štěpán, protože Štěpán II. z roku 752 není někdy počítán za papeže.

55. Bonifác II. Boniphacius, římský Germán, 530 – 532 +.

56. Jan II. Mercurius, Říman, 532 – 535 +. První si změnil jméno.

57. sv. Agapetus I. Agapet, Říman, 535 – 536 +.

58. sv. Silverius m. Silver, Ital, 536 – 11.11.537 nucen odstoupit.+ 2.12.

59. Vigilius Vigil, Říman, 537 – 555 +.

60. Pelagius I. Pelagius, Říman, 556 – 561 +.

61. Jan III. Ioannes, Říman, 561 – 574 +.

62. sv. Benedikt I. Benedictus, Říman, 575 – 579 +.

63. Pelagius II. Pelagius, Říman, 579 – 590 +

64. sv. Řehoř I. Veliký Gregorius, Říman, 590 – 604 +. 

65. Sabinianus Sabinián, Toskánec, 604 – 606 +.

66. Bonifác III. Bonifacius, řecký Říman (8 m.) 19. 2. 607 – 12.11. 607 +.

67. sv. Bonifác IV. Boniphatius, Říman, 608 – 615 +.

68. sv. Adeodatus I. Adeodat, Deusdedit, Říman, 615 – 618 +

69. Bonifác V. Boniphatius, Neapolitánec, 618 – 625 +.

70. Honorius I. Honorius, Kampánec, 625 – 638 +.

71. Severinus Severin, Říman (2 m., 5 dní) 28. 5. 640 – 2. 8. 640 +. 

72. Jan IV. Ioannes, Dalmatinec (Chorvat), 640 – 642 +.

73. Teodor I. Bohdan, Řek, 642 – 649 +.

74. sv. Martin I. m. Martinus, Umbrijec, 649 – 653 zatčen. + 16. 9. 655.

75. sv. Evžen I. Eugenius, Říman, 654 – 657 +.

76. sv. Vitalianus Vitalián, Ital, 657 – 672 +.

77. Adeodatus II. Deusdedit, Říman, 672 – 676 +.

78. Donus Domnus, Říman, 676 – 678 +.

79. sv. Agaton Agathonus, Sicilián, 678 – 681 +, zvolen ve 104 letech.

80. sv. Lev II. Leo, Sicilián, 682 – 683 +.

81. sv. Benedikt II. Benedictus, Říman, 684 – 685 +.

82. Jan V. Jochánán, Syřan, 685 – 686 +.

----- Theodor, Říman, 3.8. 686 - 1.10. 686 nucen odstoupit.

83. Konon Kononus Andělský, Thrák (Bulhar) 686 – 687 +.

-----a Theodor, opět v úřadu 21.9. 687 - 10.12. 687 nucen odstoupit.

-----b Paschalis, Říman, 21.9. 687 - 16.12. 687 sesazen

84. sv. Sergius I. Sergej, Syřan, 687 – 701 +.

85. Jan VI. Jochekoi, Řek, 701 – 705 +.

86. Jan VII. Jochekoi, Řek, 705 – 707 +.

87. Sisinnius Sisin, Syřan, (20 dní) 14. 1. 708 – 4. 2. 708 +.

88. Konstantin Konstantinós, syrský Řek, 708 – 715 +.

89. sv. Řehoř II. Veliký Gregorius, Říman, 715 – 731 +.

90. sv. Řehoř III. Gregorios, Syřan, 731 – 741 +.

91. sv. Zachariáš Zacháriós, Řek, 741 – 752 +.

92. Štěpán II. Stephanus, Říman, (3 dny) 23.3.752–26.3.752+.
  První nejkratší pontifikát. Nápis na jeho hrobě: HIC EST PAPA STEPHANUS II. (zde je papež Štěpán II.). V oficiálním seznamu papežů Annuario Pontificio je uveden na 92. místě. Jeho obraz je mezi portréty papežů v římské basilice sv. Pavla za hradbami.
    Někteří dějepisci ho nepočítají mezi papeže a tím je v některých seznamech uvedeno chybné číslování papežů.

93. Štěpán III. (II.) Stephanus, Říman, 752 – 757 +.
 Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Štěpán, protože Štěpán II. z roku 752 není někdy počítán za papeže.

94. sv. Pavel I. Paulus, Říman, 757 – 767 +.

-----a Konstantin II., Toskánec - Ital, 767 - 768 vzdal se úřadu

-----b Filip, Říman, 31. 7. - 1. 8.768 vzdal se úřadu

95. Štěpán IV. (III.) Stephanus, Sicilián, 768 – 772 +.

96. Hadrián I. Adrianus, Říman, 772 - 795 +.

97. sv. Lev III. Leo, Říman, 795 – 816 +.

98. Štěpán V. (IV.) Stephanus, Říman, 816 – 817 +.

99. sv. Paschal I. Paschalis, Říman, 817 – 824 +.

100. Evžen II. Eugenius, Říman, 824 – 827 +.

101. Valentin Valentinus, Říman, (1 měsíc, 9 dní) 23. 8. 827 – 1.10. 827 +

102. Řehoř IV. Gregorius (Gregor), Říman, 828 – 844 +.   

103. Sergius II. Sergej, Říman, 27. 1. 844 – 27. 1. 847 +.

------ Jan, Říman, 27. 1. 844 vzdal se úřadu za 2 hodiny

104. sv. Lev IV. Leo, Říman, 847 – 855 +. 

105. Benedikt III. Benedictus, Říman, 855 – 858 +.

----- Anastasius, Říman, 17. 7. – 24. 9. 855 sesazen.

---X --- Jana (Johana), vymyšlená neexistující postava - fabulace.

106. sv. Mikuláš I. Veliký Nicolaus, Říman, 858 – 867 +. 

107. Hadrián II. Adrianus, Říman, 867 – 872 +.

108. Jan VIII. Ioannes, Říman, 872 – 882 +. 

109. Marinus I. (Martin II.) Martinus, Ital, 882 – 884 +.

110. sv. Hadrián III. Adrianus, Říman, 884 – 885 +.

111. Štěpán VI. (V.) Stephanus, Říman, 885 – 891 +.

112. Formos Phormosus, Říman, 891 – 896 +. 

113. Bonifác VI. Boniphatius, Říman, (15 dní) 4. 4. 896 – 19. 4. 896 +.

114. Štěpán VII. (VI.) Stephanus, Říman, 896 – 20. 3. 897 uvězněn. + 25. 7. 897 uškrcen.

115. Roman Romanus, Říman (4 měsíce) ?. 7. 897- ?.11. 897. Odstoupil.

116. Teodor II. Theodorios, římský Řek (1 měsíc) ?.11. 897 – ?.12. 897 +.

117. Jan IX. Ioannes, římský Germán, 898 – 900 +.

118. Benedikt IV. Benedictus, Říman, 900 – 903 +

119. Lev V. Leo, Ital (2 měsíce) 25. 7. 903 – ?. 9. 903 +.

----- Kryštof (Christophorus), Říman ?. 8. 903 - ?. 1. 904 +.

120. Sergius III. Sergej, Říman, 904 – 911 +.

121. Anastasius III. Anastáz, Říman, 911 – 913 +.

122. Lando Landonus, Sabinec–Ital, (7 měsíců) ?. 7. 913–?. 2. 914 +.

123. Jan X. Ioannes, Říman, 914 – 928 uvězněn. + 931 uškrcen. 

124. Lev VI. Leo, Říman, (7 měsíců) ?. 5. 928 – ?.12. 928 +.

125. Štěpán VIII. (VII.) Stephanus, Říman, 928 – 931 +. 

126. Jan XI. Ioannes, Říman, 931 – 935 +.  

127. Lev VII. Leo, Říman, 936 – 939 +. 

128. Štěpán IX. (VIII.) Stephanus, Říman, 939 – 942 +. 

129. Marinus II. (Martin III.), Říman, 942 – 946 +. 

130. Agapet II. Agapit, Říman, 946 – 955 +. 

131. Jan XII. Octavianus, Říman, 955 – 963 vyhnán. + 14. 5. 964.

132. Lev VIII. Leo, Říman, 963 – 965 +.

133. Benedikt V. Benedictus, Říman, 1.3.965 – 23.6.965 vyhnán.+ 4.7. 965.

134. Jan XIII. Ioannes, Říman, 965 – 972 +.

---X --- Donus, vymyšlená neexistující postava - fabulace.

135. Benedikt VI. Benedikt, Říman, 973 – 974 +.

----- Bonifác VII., Franco, Říman, 974 uprchl z Říma.

136. Benedikt VII. Benedikt, kníže tusculský, Říman, 974 – 983 +.

137. Jan XIV. Petr Canepaneva, Říman, 983 – 984 +. 

----- Bonifác VII., opět v Římě 984 - 985. + 986.

138. Jan XV. Jan, Říman, 985 – 996 +.

139. Řehoř V. Bruno, Němec – Sas, 996 – 999 +.

----- Jan XVI., Filagathós, Řek, 997 - 998.  Uvězněn.

140. Silvestr II. Gerber de Aurillac, Francouz, 999 - 1003 +

141. Jan XVII. (XVI.) Sekon, Říman, ?. 6.1003 - ?.12.1003 +.
 Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Jan, protože Jan XVI. Filagathós byl vzdoropapež 997 - 998.

----- Řehoř VI. Gregorius, Říman, 18. 5.1012 donucen vzdát se úřadu.

142. Jan XVIII. (XVII.) Fasian, Fagian,  Říman, 1003 – 1009 abdikoval.

143. Sergius IV. Petr Groinus z Albana, Říman, 1009 – 1012 +.

144. Benedikt VIII. Jan Bohumil, hrabě tuskulský, Říman, 1012–1024 +

145. Jan XIX. (XVIII.) Roman, Říman, 1024 – 1032 +.

146. Benedikt IX. Bohumil,  Říman, 1032 – 1044. Vyhnán.

147. Silvestr III. Jan, Říman, 1045 – 1045. Vyhnán.

148. Benedikt IX. (146. a 151. papež), (20 dní) 10. 4.1045 – 1. 5.1045 abdikoval.

149. Řehoř VI. Jan Gratianus,  Říman, 1045 – 1046 abdikoval.

150. Klement II. Suitger hrabě Morsleben von Homburg,  Sas, 1046 – 1047 +. 

151. Benedikt IX. (146. a 148. papež), 1047 – 1048 sesazen, + 1051.

152. Damas II. Poppo hrabě z Brixenu, Bavor, (22 dní) 17. 7.1048 - 9. 8.1048 +.

153. sv. Lev IX. Bruno Hugo hrabě z Egisheimu a Dagsburgu,  Němec–Alsasan, 1049 – 1054 +

Sedisvakance (prázdný stolec) 19. 4.1054 – 16. 4.1055

154. Viktor II. Gebhard hrabě z Calwu, Hirschbergu a Dollesteinu, Němec (2 r.) 16. 4.1055 – 28. 7.1057 +.

155. Štěpán X. (IX.) Bedřich kníže lotrinský, Němec, 1057 – 1058 +.

----- Benedikt X., Jan Petr Mincius, Říman, 1058 – 1059

156. Mikuláš II. Gerard, Francouz z Burgunska, 1058 – 1061 +.

157. Alexandr II. Anselm Ital z Milána, 1061 – 1073 +.

----- Honorius II., Cadalous z Verony-Ital, 1061 – 1071 +.

158. sv. Řehoř VII. Hildebrant, Toskánec, 1073 – 1084 vyhnán, + 25. 5.1085.

----- Klement III., Guibert z Parmy, Ital, 1080 - 1084 vyhnán.

----- Klement III., opět v úřadu, 1085 – 1086 vyhnán

159. bl. Viktor III. Desider Daufari kníže z Beneventa, Ital, 1086 – 1087 +.

----- Klement III., opět v úřadu, 1087 – 1089 vyhnán z Říma

160. bl. Urban II. Otto de Lagery, Francouz, 1088 – 1099 +.

-----a Klement III., vtrhl do Říma, 1089 – 1093, definitivně vyhnán.

161. Paschal II. Rainer z Bieda, Ital, 1099 – 1118 +.

-----a Theodorik, Bohdan, Řek, 1100 – 1102 +.

-----b Albertus (Albert), Říman, 1102 +.

-----a Silvestr IV., Maginulf, Říman, 1105 – 1111 abdikoval, +.

162. Gelasius II. Jan Kajetán Ital z Gaety, 1118 – 1119 +.

----- Řehoř VIII., Mořic Bourdin, Francouz, 1118 – 1121

163. Kalist II. Kvido hrabě burgundský, Francouz, 1119 – 1124 +. 

----- Celestin II., Theobald Buccapecus, Říman, 16.12.1124 – 20.12.1124. Vzdal se úřadu.

164. Honorius II. Lambert, Ital, 1124 – 1130 +.

165. Inocenc II. Gregorius (Řehoř) Papareschi, Říman, 1130 – 1143 +.

-----a Anaclet II., Petr Lev, Říman, 1130 – 1138

-----b Viktor IV., Gregorius (Řehoř), Říman, 25. 1.1138 – 29. 5. 1138, vzdal se úřadu.

166. Celestin II. Kvido di Castello, Toskánec, 1143 – 1144 +

167. Lucius II. Gerard Caccianemici, Ital, 1144 – 1145 +.

168. bl. Evžen III. Petr Bernard z Panagelli, Ital, 1145 – 1153 +.

169. Anastasius IV. Konrád della Subbara, Říman, 1153 – 1154 +.

170. Hadrián IV. Mikuláš Braekspeare, Angličan, 1154 – 1159 +.

171. Alexandr III. Roland Bandinelli, Ital, 1159 – 1181 +.

-----a Viktor IV. (V.), Octavian z Monticella, Ital, 1159 – 1164 +.

-----b Paschal III., Quido z Cremony, Ital, 1164 – 1168 +.

-----c Calixtus III., Jan ze Strumy, Ital, 1168 – 1178, vzdal se úřadu.

-----d Inocenc III., Lando di Sittino, Ital, 1179 – 1180 vzdal se úřadu.

172. Lucius III. Ubald Allucingoli, Ital, 1181 – 1185 +

173. Urban III. Hubert Crivellus z Milána, 1185 – 1187 +. 

174. Řehoř VIII. Albert de Morra, Ital, (1 m.) 25.10.1187 – 17.12.1187 +.

175. Klement III. Pavel Scolari, Říman, 1187 – 1191 +.

176. Celestin III. Hyacint Bobone, Říman, 1191 – 1198 +.

177. Inocenc III. Lotar de Segni, Ital, 1198 – 1216 +.

178. Honorius III. Inocenc Savelli, Říman, 1216 – 1227 +.

179. Řehoř IX. Hugo hrabě Segni, Ital, 1227 – 1241 +. 

180. Celestin IV. Bohumír Castiglione, Ital, (12 dní) 28.10.1241 – 10.11.1241 +.  
 První papež zvolený v konkláve (= cum clavi, pod klíčem).

Sedisvakance (prázdný stolec) 11.11.1241 – 24. 6.1243

181. Inocenc IV. Sinibald Fieschi hrabě Lavegna z Janova, 1243 – 1254 +. 

182. Alexandr IV. Reinald Conti hrabě Segni, Ital, 1254 – 1261 +.

183. Urban IV. Jakub Panthaleon Court–Palais, Franc., 1261 – 1264 +. 

184. Klement IV. Kvido Faldoci, Francouz, 1265 – 1268 +.

Sedisvakance (prázdný stolec) 29.11.1268 – 1. 9.1271
Konkláve trvalo necelé tři roky. Kardinálové se nemohli dohodnout. Obyvatelé Viterba jim proto odkryli střechu paláce. Vtipálkové tvrdili, že je příliš silná a Duch Svatý nemůže sestoupit do síně. Na kardinály pršelo a volbu urychlili.

185. bl. Řehoř X. Theobald Visconti, Ital, 1271 – 1276 +. 

186. bl. Inocenc V. Petr de Tarentaise, Francouz, 1276 – 1276 +. 

187. Hadrián V. Ottobon Fieschi hrabě Lavagni, Ital, 1276 – 1276 +.

188. Jan XXI. (XIX.) Petr Rebuli–Giuliani, Portugalec, 1276 – 1277 +. 

189. Mikuláš III. Jan Kajetán Orsini, Říman, 1277 – 1280 +.

190. Martin IV. (II.) Šimon) Monpitie de Brion, Francouz, 1281 – 1285 +.
    Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Martin. Má být Martin II., viz 74. papež Martin I.
 Po jeho volbě byla chybně přečtena jména a čísla jeho předchůdců : 109. papež Marin I. přečten jako Martin II., 129. papež Marin II. jako Martin III. 

191. Honorius IV. Jakub Savelli, Říman, 1285 – 1287 +. 

192. Mikuláš IV. Jeroným Masci, Ital, 1288 – 1292 +.

193. sv. Celestin V. Petr Andělský od zdi, Ital, (5 m.) 1294. Abdikoval. + 1296. První papež, který dobrovolně odešel z úřadu. (266. Benedikt XVI. 2013).

194. Bonifác VIII. (VII.) Benedikt Kajetán,  Ital (8 r.) 1294 – 1303 +. Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Bonifác, protože Bonifác VII. byl vzdoropapež 974, 984 - 985.

 195. bl. Benedikt XI. (X.) Mikuláš Boccasinus, Ital (8 m., 15 d.) 22.10.1303 – 7. 7.1304 +.
 Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Benedikt, protože Benedikt X. byl vzdoropapež 1058 - 1059. 

 

 Papežové v Avignonu

196. Klement V. Rajmund Bernard de Gotto,  Francouz, 1305–1314 +.

197. Jan XXII. (XX.) Jakub Armand D´Euse, Francouz, 1316–1334 +. 

----- Mikuláš V., Petr Rainallucci, Fr., 1328 – 1330. Vzdal se úřadu.

198. Benedikt XII. (XI.) Jakub Fournier, Francouz, 1334 – 1342 +.

199. Klement VI. Petr Roger de Beaufort de Rosiéres, Fr., 1342 – 1352 +. 
 Vychovatel prince Václava–pozdějšího císaře a krále Karla IV.

200. Inocenc VI. Štěpán Albert, Francouz, 1352 – 1362 +.

201. bl. Urban V. Vilém de Griomard, Francouz, 1362 – 1370 +.
 Bl. papež Urban V. korunoval císařovnu Alžbětu (Elišku) Pomořanskou, českou královnu, manželku krále a císaře Karla IV.
Jediná císařovna Svaté říše římské osobně korunovaná papežem.