Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

               

 

VATIKÁN               Vatikánský Městský stát

  Vaticanus mons = věstecká hora, hadačský vrch, pahorek. Původně jeden ze sedmi pahorků Říma, na kterém byla etruská nekropole. Císař Caligula zde nechal vybudovat cirk, který se za císaře Nera stal místem poprav prvních křesťanů. Na tomto pahorku byl ukřižován a pohřben sv. apoštol Petr. Nad jeho hrobem stojí velechrám sv. Petra.

 mapa-vatikanu.jpg Vatikán je teokratický  (s boží vládou) stát. Panovníkem je římský biskup-papež, který je zástupcem Ježíše Krista a nástupcem apoštola sv. Petra. Státní činitelé jsou kardinálové různých národností.
      Vatikán má rozlohu 0,44 km  (10x Václavské náměstí v Praze) a asi 1000 stálých obyvatel. Území Vatikánu je uvnitř Říma a tvoří ho Svatopetrské náměstí, basilika sv. Petra, Sixtinská kaple, Apoštolský palác s dalšími budovami, vatikánská muzea a vatikánské zahrady. V zahradách jsou další budovy.
Jedna z nich je Palác vlády. palac-vlady-vatikan.jpgBudova byla postavena v letech 1927-1931 podle návrhu Giuseppa Moma a měla sloužit jako kněžský seminář. Po vzniku Vatikánského státu byla určena za sídlo vlády. Před palácem je záhon květin, které tvoří znak vládnoucího pontifika (na fotografii z roku 2005 znak 266. papeže Benedikta XVI.).
      Další území je exteritoriální (mimo území Vatikánu) a zahrnuje čtyři papežské basiliky (sv. Jan v Lateránu, Panna Maria Větší, sv. Pavel za hradbami a sv. Vavřinec za hradbami) v Římě a papežské letní sídlo v Castel Gandolfu (asi 30 km od Říma).
      Papežský stát existoval na Apeninském poloostrově od roku 755 do roku 1870, kdy italská armáda dobyla Řím a vyhlásila ho hlavním městem sjednoceného Itálského království. Církevní stát byl obnoven 11.2.1929 podpisem Lateránské smlouvy mezi 260. papežem Piem XI. a Italským královstvím. Smlouvu podepsal státní sekretář Svatého Stolce Pietro kardinál Gasparri a premiér Itálie Benito Mussolini.
      Název státu označuje výsostné území Svatého Stolce. Vatikán je název církevního státu a vydává státní dokumenty, Svatý Stolec je označení úřadu římského biskupa (papeže) a církevních úřadů (kurie). Svatý Stolec je subjektem mezinárodního práva. Oba názvy většinou splývají a používají se pro označení Církevního nebo Papežského státu Vatikán.

Status civitatis Vaticanus – SCV (latinsky)
Statto della Cittá del Vaticano (italsky)
Městský stát Vatikán (stát Vatikánského města)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sancta Sedes (latinsky)
Santa Sede (italsky)
Svatý Stolec (dřívější titul Svatá Stolice se nepoužívá od poloviny 20. století) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stolec svatého Petra 22.2., původně připomínka smrti sv. Petra, protože nebyl znám datum jeho smrti. Pohanští Římané měli zvyk, který převzali i křesťané, že v den výročí smrti nechali u stolu jedno volné sedadlo (sedes) po zemřelém. Toto Petrovo "sedes" - katedru nechávali i u oltáře v katakombách. Později bylo sedadlo přeneseno do svatopetrského velechrámu, kde je pod katedrou sv. Petra uložena jeho část.
      Papežský úřad má podle tohoto Petrova sedadla, oficiální název Sancta Sedes = Svatý Stolec. Někdy bývá v běžné terminologii mylně zaměňovaný za pojem Městský stát Vatikán.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní zákon (Ústava) Vatikánského městského státu:
    vydal 1.2.2001 papež sv. Jan Pavel II.
    Vydáním Základního zákona zrušil ústavu z roku 1929.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Státní svátky Vatikánu:

    8.12. (slavnost) Neposkvrněné Početí Panny Marie.

25.12. (slavnost) Narození Páně (Narození Ježíše Krista).

26.12. (svátek) Sv. Štěpán, prvomučedník.

   1.1. (slavnost) Matky Boží Panny Marie.

   6.1. (slavnost) Epiphanie (Zjevení Páně, svatých Tří králů).

11.2. (1929) Výročí založení Městského státu Vatikán, den nezávislosti na Itálii.

13.3. Den zvolení Jeho Svatosti papeže (Františka v roce 2013, pohyblivý státní svátek).

19.3. (slavnost) Sv. Josef, Pěstoun Páně.

  ---.  Pondělí anděla (velikonoční pondělí, pohyblivý státní svátek).

23.4. Sv. Jiří (jmeniny Svatého Otce Františka - Jorge /Jiří/, pohyblivý státní svátek).

  1.5. Sv. Josef, Dělník.

29.6. (slavnost) Sv. Petr a Pavel, apoštolové (patroni Vatikánu a Říma).

15.8. (slavnost) Nanebevzetí Panny Marie.

  8.9. Narození Panny Marie.

1.11. (slavnost) Všech svatých.

Mezi dny volna pro většinu zaměstnanců Vatikánu patří velké církevní svátky a slavnosti. Volno se netýká papeže, některých duchovních (biskupů a kardinálů) a švýcarských gardistů ve službě.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Státní symboly Vatikánu

Státní symboly měststského státu Vatikán mají některé zvláštnosti. Státním znakem je vždy znak panujícího papeže. Současným znakem Vatikánu je znak papeže Františka.
      Při změně papeže na svatopetrském stolci dochází také ke změně všech znaků vatikánské státní reprezentace ve Vatikánu a na Apoštolských nunciaturách.

 

 

     Státní vlajka Vatikánu: dva vertikální (svislé) pruhy, pravý žlutý, levý bílý se státním znakem (dva zkřížené klíče svázané cingulem, nad nimi tiára).
      Původní vlajka Papežského státu byla červená (symbol Kristovy krve). Ta se později stala vlajkou města Říma. V baroku se začaly vyvěšovat vlajky červenožluté (krev a svatozář Krista), později červenožlutobílé (krev, svatozář, nevinnost Krista), které se používaly do roku 1808. Po francouzské revoluci a obsazení Říma císařem Napoleonem I. odstranil papež Pius VII. červený pruh. V některých pramenech je uvedeno, že: „na protest proti Napoleonově okupaci papež nahradil červenou barvu papežské kokardy barvou stříbrnou“, a vrátil se k základní barevné symbolice klíčů sv. Petra. Tyto barvy jsou na papežské vlajce. 
      V letech 1808–1848 byla vlajka žlutobílá. Před obnovou státu 11.2.1929 rozhodl o barvách vlajky 260. papež Pius XI. a ponechal barvy z 19. století.
      K tomuto rozhodnutí přispěl jeden z kardinálů, který podal vysvětlení podle Danteho Božské komedie, kde boží anděl měl dva klíče od nebeského království: „jeden stříbrný a druhý zlatý“. Klíče jsou symbolem duchovní moci, podle slov, která řekl Ježíš Petrovi: „Tobě dám klíče od Božího království. Co svážeš (zakážeš-mlčet je zlato) na zemi, bude svázáno i na nebi a co rozvážeš (dovolíš-mluvit je stříbro), bude rozvázáno i v nebi.“ (Mt 16,19). 

pecet.jpg

Státní pečeť zobrazuje dva zkřížené klíče sv. Petra svázané cingulem a nad nimi tiáru s fimbriemi. Opis: STATO DELLA CITTÁ DEL VATICANO (Stát města Vatikánu). Obvod pečeti je zdoben perlami.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

               znak Vatikánu                znak Vatikánu do roku 1978
                                                 (koňský štít)

 

Státní znak Vatikánu: na červeném štítu dva zkřížené klíče sv. Petra, spojené červeným cingulem (provazem), kosmý levý je stříbrný–rozvazovací (mluvit je stříbro), šikmý pravý klíč je zlatý–svazovací (mlčet je zlato). Klíče ve státním znaku jsou v opačných barvách než ve znaku papeže. Nad nimi je pznak-frantiska.jpg.pngapežská tiára, která je symbolem panovnické moci papeže. Stejný znak je i vatikánské vlajce.     
   Po zvolení nového papeže se stává státním znakem Vatikánu jeho erb podložený svatopetrskými klíči. Nad znakem je papežská (biskupská) mitra. Znak bez erbu papeže používají státní úřady Vatikánu, které mají nad klíči papežskou tiáru (symbol panovnické moci papeže). Tiára je také na praporu Švýcarské gardy.

 

     

   Státní znak Vatikánu
 a Jeho Svatosti papeže Františka

 

  1) Znak Svatého Stolce: nemá štít a je stejný jako znak Vatikánu.
      Státní znak bez erbu papeže používají všechny státní úřady Svatého Stolce a Vatikánu. Bez erbu papeže zůstává nad papežským znakem tiára, jako symbol panovnické moci papeže. Tiára nad erbem papeže je pouze ve znaku Švýcarské gardy.

2) Papežský znak: dva zkřížené klíče sv. Petra, spojené červeným cingulem (provazem) s opačnými barvami než na státním znaku. Kosmý levý je zlatý–svazovací (mlčet je zlato), šikmý pravý klíč je stříbrný–rozvazovací (mluvit je stříbro). Na klíče se pokládá štít s erbem papeže (po dobu jeho pontifikátu) a celý znak se stává státním znakem Vatikánu.
      Nad klíči byla do roku 2005 tiára (trojkoruna), kterou nahradila biskupská mitra.

 

znak.jpg

 klice.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

              1) znak Svatého Stolce                       2) papežský znak

-------------------------------------------------------------------------------

Nejstarším papežským erbem je rodový štít 177. pp. Inocence III. (1198-1216).

Nejstarším papežským znakem je znak 198. pp. Benedikta XII. (1334-1342).

Nejstarší papežský znak je na obraze 199. pp. Klementa VI. (1342-1352).

Papež nenosil štít v ruce, protože nebyl válečník. Znak si dávali papežové na italský štít (zv. koňský), který byl připevňován koni na čelo. Poslední papež, který použil znak na koňský štít byl 264. papež Jan Pavel I. (1978).

---------------------------------------------------------------------------------

Papežská hymna

      Text písně Full in the panting heart of Rome, God Bless our Pope (Plný dychtivostí v srdci Říma, Bůh žehnej našemu papeži) napsal v roce 1850 westminsterský arcibiskup Nicholas Patrick Stephan kardinál Wiseman (*3.8.1802 Sevilla, Španělsko, +15.2.1865 Portman Square, Londýn, Anglie). Je autorem velice známé věty: "Náboženství nemá většího nepřítele nad nevědomost, a tohoto nepřítele má porážet každý člověk pravých a upřímných náboženských zásad. Je tedy povinností každého křesťana, aby zasvětil studiím co možno nejvíce času."
      Píseň upravil z textu ve Skotském žaltáři z roku 1615. Kancionál-společný zpěvník českých a moravských diecézí (od roku 1973) má uvedeno: M. Wiseman (M.-Mikuláš=Nicholas).

Plný dychtivosti v srdci Říma, pod vrcholem kopule je apoštol.
Ze rtů poutníka, které políbí zemi, dýchá do všech jazyků jen jeden zvuk:

Bůh žehnej našemu papeži. Bůh žehnej našemu papeži.
                        Bůh žehnej našemu papeži. Velký, dobrý (Bůh).

 

Zlatá střecha, mramorové stěny, vatikánské majestátní haly,
Notami se zdvojnásobí, dokud se nenaplní sedm kopců sladkými ozvěnami:

Bůh žehnej našemu papeži. Bůh žehnej našemu papeži.
                                        Bůh žehnej našemu papeži. Velký, dobrý (Bůh).

 

Pak rychle prochází každou posvátnou bránou, kde mučedníci slávu v míru očekávají.
Zemete se mimo slavnostní pláň a vyzvání přes Alpy, napříč hlavní (cestou):

Bůh žehnej našemu papeži. Bůh žehnej našemu papeži.
                                       Bůh žehnej našemu papeži. Velký, dobrý (Bůh).

 

Z prudkého jihu na zamrzlý sever vlna se harmonicky táhne,
Přesto neudrží se žádný akord věrnější Římu, než zakrouží v našich srdcích a domovech.

Bůh žehnej našemu papeži. Bůh žehnej našemu papeži.
                Bůh žehnej našemu papeži. Velký, dobrý (Bůh).


      Český text "Tam, kde strmí Církve týmě", v nové úpravě "Tam, kde strmí Církve skála", napsal královéhradecký kanovník Josef Antonín Šrůtek (*2.9.1822 Náchod, +21.6.1901 Hradec Králové), 25.7.1846 vysvěcen na kněze, spisovatel a novinář. Královéhradecký kronikář (zápisy psal pouze česky), 1890 kanovník arcijáhen a arciděkan kapituly u Sv. Ducha. Prasynovec litoměřického biskupa Josefa Františka Hurdálka (1747-1833).
      Hudbu k českému textu složil Jan Nepomuk Škroup (*15.9.1811 Osice u Pardubic, +5.5.1892 Praha), kapelník Stavovského divadla, 1846-1888 dómský kapelník u sv. Víta.  Mladší bratr Františka Jana Škroupa, skladatele hudby české státní hymny Kde domov můj. Janův první syn Zdenek Hans Skraup (1850-1910) byl rakouský chemik, druhý syn Karel (1851-1909) se stal režisérem Stavovského divadla a ředitelem divadla v německém Erfurtu.


1) Tam, kde strmí Církve týmě, v staroslavném Věčném Římě,
    z národů všech jazykové souhlasejí (svorně pějí) v písni nové: .....
                                         (jméno papeže) Bože, chraň a zachovej.

2) Sedmi chlumů báně zlaté, vatikánské síně svaté,
                          hroby svatých v širém kraji ozvěnou se otřásají: ...

3) Velebně náš zpěv se vznáší nad oblohou země naší.
                       Po rovinách, moři, lese, k Římu prosby hlas se nese: ...

4) Pohlížíme k vám též vzhůru, pějte s námi v lásky (jednom) kůru,
    rozněťte nás (pomozte nám) nebešťané, ať náš zpěv zde neustane: ...
                                                        (v závorce úprava z roku 1910).


Do refrénu (české) papežské hymny se vkládá jméno pontifika.

Za pontifikátu Pia X. refrén: Bože Pia Desátého, žehnej nám a zachovej.

Pius XII.: Bože Pia Dvanáctého, žehnej nám a zachovej.
        (Český kancionál 1947, str.6, č.3, Hymny).

V českém Kancionálu vydaném v roce 1956 nebyla Papežská hymna vytištěna z politických důvodů.

Pavel VI.: Svatého nám Otce Pavla, Bože, chraň a zachovej.
        (Kancionál 1973, str.402, č.931, Písně příležitostné/ Kancionál 1977, str.23, č.931, Obecné písně ke mši).

Refrén v českém kancionálu (z roku 1983): „Svatého nám Otce, Bože, v lásce chraň a zachovej“, byl vytisknut jako náhradní text, aby se při změně papeže nemusely tisknout nové kancionály. Tak se zapomnělo do refrénu vkládat jméno pontifika.

Jan Pavel II.: Papeže nám Jana Pavla, Bože, chraň a zachovej.

Benedikt XVI.: Benedikta Šestnáctého, Bože, chraň a zachovej. 
     

Česká papežská hymna:

Tam, kde strmí Církve skála, jak od časů Petra stála,
v přepamátném věčném Římě, všechen svět se spojil v hymně, 
/: Papeže Františka, Bože, v lásce chraň a zachovej:/

Všechny sbory nebešťanů proste s námi za ochranu, 
pro Kněze jenž k spáse lidí, Petrův koráb moudře řídí,
/: Papeže Františka, Bože, v lásce chraň a zachovej:/

 

Papežská hymna v byzantskoslovanském obřadu:

Hdi Petra svjata mohila, tam zvučit molitva mila.
Iz ust tysjač i tysjačej, himn rozličnych rodov ľudej.
Ref: Bože chraň svjataho Otce, Christova namistnika.

 

Státní hymna Vatikánu:

Hymnus et modus militaris Pontificalis  (Hymna a píseň vojáků papežských).

Marche Pontificale (hymna papežské švýcarské gardy).

Hudba 1869: Carolus Gounod (*17.6.1818 Paříž, +18.10.1893 St. Cloud, Francie), který složil Marche Pontificale (Marcia Pontificale = Velekněžský pochod) pro Pia IX. Poprvé zahrána 11.5.1869. Pius XII. prohlásil skladbu 16.10.1949 za státní hymnu a nahradil hymnu Marche Triumphalis (Marcia Trionfale = Vítězný pochod z r. 1857, autor Viktorin Hallmayer, *5.9.1831 Anthering u Salzburgu, +9.5.1872 Štýrský Hradec, skladatel), která byla hymnickou znělkou 1929 – 1949.
      Text složil v roce 1991 pro papeže sv. Jana Pavla II. (1978-2005) Rafael L´Avagna (*22.10.1918 Savona, Ligurie, +27.10.2015 Řím), herec, skladatel, básník, vysvěcen na kněze 1942.

  

1) /:O felix Roma – o felix Roma nobilis:/. Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem. Petri, cui claves datae sunt regni caelorum.

O šťastný Říme – o Říme šlechetný. Sídlo jsi Petra, v Římě tekla jeho krev. Petra, který klíče dostal, jsou království nebeského.

 

2) /:O felix Roma – o felix Roma nobilis:/. Sedes es Petri, qui Christi vicem gerit, sedes es Petri, qui apostolus est pacis.

O šťastný Říme – o Říme šlechetný. Sídlo jsi Petra, ty jsi Kristův zástupce (vikář), sídlo jsi Petra, který je apoštol míru.

 

R:) /: Pontifex tecum erimus omnes nos, Pontifex es magister qui tuos confirmas fratres.:/

 Veleknězi, Ty jsi všechen náš, Veleknězi jsi učitel, který své utvrzuje bratry.

 

3) Pontifex, Tu successor es Petri, Pontifex, Tu magister es tuos confirmas fratres, Pontifex, Tu qui Servus servorum Dei, hominumque piscator, pastor es gregis, ligans caelum et terram.

Veleknězi, Ty nástupce jsi Petra, Veleknězi, Ty učitel jsi, posiluješ bratry, Veleknězi, Ty jsi sluha sluhů Božích, všech lidí rybář, pastýř jsi stáda, svazuješ nebe a zemi.

 

4) Petre, Tu es Christi es vicarius super terram, rupes inter fluctus, Tu es pharus ac veritas, Tu Christi es caritas, Tu es unitatis custos, promptus libertas defensor, in Te autoritas.

Petře, Ty Krista jsi zástupce na zemi, skála uprostřed vln, Ty jsi maják k pravdě, Ty Kristova jsi láska, Ty jsi jednoty strážce, připraven svobodu bránit svou autoritou.

 

O Roma nobilis - o felix Roma nobilis. 

O Říme vznešený - o šťastný Říme vznešený.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. sloka do roku 2005, upravena na příkaz papeže Benedikta XVI.)

4) Pontifex, Tu Christi es vicarius super terram, rupes inter fluctus, Tu es pharus in terebris, Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos, vigil libertas defensor, in Te potestas.

Veleknězi, Ty Krista jsi zástupce na zemi, skála uprostřed vln, Ty jsi maják v mlze (prorážející vzduch), Ty pokoje jsi obhájce, Ty jsi jednoty strážce, hlídající svobodu obránce, v Tvé moci.

 

5. sloka zrušena v roce 2005.

5) Tu Pontifex, firma es petra, et super petram hanc aedificata est Ecclesia Dei.
     O felix Roma - o Roma nobilis. 

Ty Veleknězi, podpěra jsi skály a na skále té postavena je Církev Boží.
O šťastný Říme - o Říme vznešený.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textus antiquus (Evaristus Anversus)

Dřívější text:

Roma, alma parens Sanctorum Martyrumque, Nobile carmen te decete sonorumque, Gloria in excelsis, paternae maiestati. Pax et in terra fraternae caritati.

Říme, živý rodiči svatých mučedníků, šlechetnou píseň tobě sluší se zpívat, sláva na výsostech, otcovská vznešenosti. Pokoj a na zemi bratrská láska.


Ad te clamamus, Angelicum pastorem: Quam vere refers, Tu mitem Redemptorem! Magister Sanctum, custodis dogma Christi. Quod unum vitae, solamen datur isti.

K tobě voláme, andělský pastýři: Jak pravdivě vykládáš, Ty vlídný Vykupiteli! učiteli svatosti, ochránce učení Kristova. Nutný je jeden život, útěcha daru toho.


Non praevalebunt horrendae portae infernae. Sed vis amoris veritatisque aeternae. Salve Roma! In te aeterna stat historia. Inclita, fulgent gloria, Monumenta tot et arae.

Nepřemohou strašné brány pekla, ale síla lásky pravdivé věčně. Buď zdráv Říme! V tobě věčně stojí dějiny, proslavený, zářící slávou památný tolik a prostorný.


Roma Petri et Pauli, Cunctis mater tu redemptis, Lumen cunctae in facie gentis, Mundique sola spes!

Říme Petra a Pavla, celá matka ty výkupná, světlo všechno v tvoření národů světa jediná naděje!


Salve Roma! Cuius lux occasum nescit, Splendet, incandescit,et iniquo oppilat os.

Buď zdráv Říme! Jehož světlo západ nezná, nádherný, vystupující, a nerovností naplňuješ tvář.


Pater Beatissime, Annos Petri attinge, excede Unum, quaesumus concede: Tu nobis benedic.

Otče blažený, roků Petra dosahuješ, vystupuješ jeden, prosíme dej: Ty nám požehnej.

--------------------------------------------------------------------------------------

Papežské basiliky (do roku 2008 patriarchální basiliky)

- Papežským kostelem je každá katedrála katolického biskupa.

Chrám Nejsvětějšího (Božského) Spasitele, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Lateráně (Lateránská basilika) je hlavní katedrální chrám římského biskupa-papeže.

Basilika sv. Pavla za hradbami, v letech 1215-1964 katedrála latinského alexandrijského patriarchy.

Basilika Panny Marie Větší (Santa Maria Maggiore, Panny Marie u Jesliček, Panny Marie Sněžné), 1099-1964 katedrála latinského antiošského patriarchy.

Basilika sv. Vavřince za hradbami, 451-2008 katedrála latinského jeruzalémského patriarchy.

Velechrám (basilika) sv. Petra ve Vatikánu, 329-1054/1964 katedrála konstantinopolského (cařihradského) patriarchy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Vláda papežského státu

8.-13. století: primicerius (předseda vlády, státní sekretář), secundicerius (podsekretář), arcarius (ministr financí), sacellarius (důchodní, dával dary a vyplácel mzdy), protosciriniarius (ředitel kanceláře a archivu), primus defensor (ministr zemědělství), nomenclator (ministr milostí, obhájce práv utlačovaných). První dva byli někdy klerici, kteří měli přednost i před biskupy.
     Úřady: vicedomus (správce paláce, cubicularius (komorník), vestiarius (správce papežské klenotnice a šatny).

 

Sancta Sedes – Svatý Stolec
   státní instituce Svatého stolce: 

1/ Státní sekretariát (předsednictvo vlády) se dělí na: 
      sekce pro všeobecné záležitosti církve (ministerstvo vnitra) 
      sekce pro vztahy mezi státy a církví (ministerstvo zahraničí)
  – rozhoduje o povýšení kněze do hodnosti arcibiskupa a kardinála.

 

Státní sekretariát řídí: 

2/ Kongregace (ministerstva, v čele je prefekt – ministr)
      pro nauku víry – 1542 (dříve pro doktrínu /čistotu/ víry – inkvizice)
      pro východní církve – 1862
      pro bohoslužbu a svátosti – 1908
      pro beatifikaci a kanonizaci – 1588
      pro biskupy – 1588
      pro evangelizaci národů (ministerstvo informatiky) – 1622
      pro instituty zasvěceného života 
            a pro společnosti a apoštolského života (řeholní řády) – 1586
      pro klérus (kněžstvo) – 1564
      pro katolickou výchovu (ministerstvo školství) – 1588 
                         (dříve pro semináře a studijní zařízení)

      pro udržování uměleckých pokladů a archiválií (ministerstvo kultury)

 

3/ Soudní tribunály (soudní dvůr) – od 13. století

Apoštolská signatura (Nejvyšší soud Apoštolské pečetě) =Nejvyšší soudní tribunál Svatého stolce

Římská rota (soud římského uzavření, kruhu)

Apoštolská penitenciatura (hloubání, odpuštění, prominutí)

 

4/ Papežské rady:

pro novou evangelizaci – 28. 6.2010 (Pontifikální rada proti sekularizaci)

Dikasterium pro laiky, rodinu a život – 1.9.2016 (vzniklo spojením Papežské rady pro laiky – 1976 a Papežské rady pro rodinu – 1981, které byly zrušeny)

Pro jednotu křesťanů – 1960 (spolupráce s protestantskými církvemi)

Pro spravedlnost a mír (Ivstitia et Pax) – 1967

Cor unum (Jedno srdce) – 1971

Pro pastoraci mezi vystěhovalci a turisty  (dříve Rada duchovní péče pro lidi na cestách) – 1970

Pro pastoraci mezi zdravotníky (Rada duchovní péče pro nemocné) – 1985

Pro výklad textů zákona (Codex ivris canonici = sbírka práva církevního) – 1917

Pro interreligiozní dialog (mezináboženský dialog - rozhovor s Židy, muslimy, buddhisty a dalšími vyznáními - 1964 

Pro dialog s nevěřícími – 1965

Pro kulturu – 1982  

Pro hromadné sdělovací prostředky – 1948

(Rada pro veřejné záležitosti církve byla převedena na ministerstvo vnitra) 

 

5/ Hospodářské záležitosti Svatého Stolce

Správa statků Svatého Stolce

Apoštolská komora (camera, pokladna /uzavřená místnost/)

 

6/ Instituce Svatého Stolce

Vatikánský archív

Papežská akademie věd

Apoštolská knihovna 

Vydavatelství Osservatore Romano (Římský pozorovatel), státní oficiální noviny

Rádio Vatican a Televizní centrum

Tiskárna a vydavatelství Acta Apostolicae sedis (Spisy Apoštolského stolce)

Svatopetrská dómská huť (stavby a opravy staveb)

Apoštolská dobročinná pokladna

 

7/ Prefektura papežského domu  (praephectus = místodržitel, správce, maior domus)

Po reformách papeže Pavla VI. v roce 1970 se snížil počet osob, kteří se starali o Papežský dům.
     Prefekt Papežského domu, je obvykle biskup, který řídí papežův časový rozvrh. Spolupracuje s osobním sekretářem, se státním sekretářem a Úřadem pro bohoslužby. Stará se o chod papežské domácnosti a o finanční záležitosti papeže. 

Úřad papežských ceremonií římské kurie (curia = dvůr). Římská kurie je diecézní kurií. Římského biskupa - papeže, zastupuje generální vikář, který řídí Generální vikariát (diecézi) Jeho Svatosti pro město Řím.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teolog papežského domu (dříve Mistr /Učitel/ posvátného paláce), tradičně tuto funkci zastává řeholník z řádu dominikánů. 

Kazatel papežského domu (dříve Apoštolský kazatel), funkce zavedena 224. papežem Pavlem IV. v roce 1555. v roce 1740 ji 248. papež Benedikt XIV. svěřil kapucínům. Pověření řeholníci se stávají členy papežské rodiny a mají kdykoliv volný přístup k papeži.

    Papeži jsou k dispozici dva osobní sekretáři, kteří zajišťují program papeže. Oficiální titul těchto kněží je kaplan Jeho Svatosti. Určuje a prověřuje je Státní sekretariát.
     Mezi osoby, které se starají o Svatého Otce patří zpovědník, kterého si papež vybírá sám. Ten přichází jednou za týden k papeži, aby mu udělil svátost smíření.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Švýcarská garda

papežské vojsko ve Vatikánu

 

                            Gardista švýcarský Čech Martin Holeček (2012)

 

Švýcarská garda založena 22. 1.1506.

Vatikánská armáda, nejstarší a nejmenší armáda na světě. V roce 1505 bojoval za udržení hranic Církevního státu 217. papež Julius II. v čele armády proti Benátkám a Francii. Papež Julius II. povolal do Vatikánu švýcarské dobrovolníky a 22. ledna 1506 vstoupilo 150 Švýcarů pod vedením velitele Kašpara von Silnena do Vatikánu (tuto událost zapsal papežský ceremoniář a kronikář Joannes Burchard). 6.5.1527 ubránili vojáci Řím proti Karlu V. Při tomto „plenění Říma“ 199 vojáků gardy bránilo město proti několika tisícům vojáků španělské armády. Při obraně města padlo 147 gardistů, ostatním se podařilo dostat s 220. papežem Klementem VII. do Andělského hradu. Tento výroční den 6. května se stal dnem přísahy nováčků.
      Služba trvá 3 roky, členem gardy se může stát pouze svobodný Švýcar (švýcarské občanství), katolického vyznání, se středoškolským vzděláním, ve věku 19–30 let. Pokud se chce gardista oženit musí dosáhnout minimálně věku 25 let a sloužit další tři roky. Musí mít minimální výšku 174 cm a ukončenou vojenskou službu. Většina vojáků pochází z německy mluvících kantonů, frankofonních gardistů je menšina. Gardisté jsou cvičeni se středověkou halapartnou, která je velmi účinnou osobní zbraní, ale i s moderními zbraněmi (pistole, samopaly). Zatím naposledy byla garda nucena sáhnout po zbrani v roce 1870, kdy bránila Vatikán před vojsky Italského království.
      Gardisté chrání vstup do Vatikánu, odpovídají za bezpečnost Svatého Otce a obyvatel Vatikánu. Vykonávají pořádkovou službu při bohoslužbách, audiencích a zahraničních návštěvách. Několik gardistů doprovází papeže na jeho cestách. Osobní strážci papeže chodí v civilu (garda má 115 mužů).
      První uniformy měly dvě barvy: modrou a žlutou (rodové barvy Julia II.), 218. papež Lev X. z rodu Medici přidal medicejskou červenou. Podle legendy a tradice uniformu gardistů navrhl Michelangelo Buonarotti. Ve skutečnosti návrh na uniformy dal v roce 1915 tehdejší velitel vatikánské švýcarské gardy Jules Répond, který použil barvy praporu vatikánské gardy a inspiroval se Rafaelovými freskami. Modro-červeno-žlutá uniforma se nosí při slavnostních a reprezentačních příležitostech, pracovní miforma je modrá s černým baretem. Uniformy se šijí v Třešti u Jihlavy v ČR.
        6. května 2012 se stal gardistou švýcarský Čech Martin Holeček (narozený 1989 v Luzernu ve Švýcarsku). Jeho rodiče bydleli v Českých Budějovicích a v roce 1969 odešli z komunistického Československa.
      Kaplan švýcarské gardy přečte slavnostní slib: „Slibuji, že budu loajálně, věrně a poctivě sloužit papeži N.N. (jméno papeže) a všem jeho legitimním nástupcům a že mu věnuji všechnu svou sílu. Pokud bude potřeba, tak obětuji i svůj život pro jeho obranu. Stejný závazek slibuji i sboru kardinálů v případě, že Svatý stolec bude prázdný. Dále slibuji úctu, věrnost a poslušnost mému veliteli. Tak přísahám! Ať mi k tomu Bůh a všichni svatí patroni pomáhají!
        Potom rekruti jeden po druhém přistupují ke standardě gardy, položí na ni levou ruku a zvednou pravou s třemi vztyčenými prsty, které symbolizují Boží Trojici. Pak osobně každý za sebe přísahá.
     Přísaha gardisty: Já N.N. (jméno), přísahám, že budu loajálně, věrně a poctivě dodržovat vše, co mi bylo právě přečteno. Ať mi v tom Bůh a všichni svatí pomáhají!
     „Přísahu církev vyhradila jen pro výjimečné případy. Aby bylo možné od křesťana vyžadovat přísahu před Bohem, musí existovat zvláštní důvod. To ukazuje na hodnotu úkolu gardistů, kteří přísahají, že při obraně Svatého Otce, bude-li to nutné, položí i svůj život,“ potvrdil výjimečnost tohoto aktu Mons. Alain de Raemy, kaplan Švýcarské gardy (2012).
          258. papež sv. Pius X. si vybral Julese Réponda (*11.6.1853 Fribourg, západní Švýcarsko, +11.6.1933 Řím) za 24. velitele Švýcarské gardy, pro kterou Répond navrhl uniformy, které se šijí v Třešti u Jihlavy. Jules Répond byl velitelem v letech 1910-1921. Spisovatel a novinář. V roce 1880 vystudoval právnickou fakultu a nastoupil na Friebourskou univerzitu jako profesor římského práva.
      19.8.2008 jmenoval 266. papež Benedikt XVI. nového 34. velitele Daniela Rudolfa Anriga. *10.7.1972 Walenstadt ve Švýcarsku. Od roku 1992 sloužil ve švýcarské gardě. Vystudoval obojí právo na univerzitě ve Friebourgu v roce 1999. V letech 1999-2001 byl asistentem na Fribourské univerzitě. V letech 2002-2006 velitelem kriminální policie v kantonu Glarus a v letech 2006-2008 jejím velícím generálem. Ženatý, otec 4 dětí. Ve švýcarské armádě měl hodnost plukovníka. Snažil se, aby byla švýcarská garda otevřena i ženám. Velitem byl Daniel Anrig do 31.1.2015.
      7.2.2015 jmenoval papež František 35. velitelem plukovníka Kryštofa (Christoph) Grafa (*5.9.1961 Pfaffnau u Luzernu ve Švýcarsku). V gardě od roku 1987, je ženatý, s manželkou má 2 děti.

 

Prapor Švýcarské gardy.

Na praporu je v 1. poli znak vládnoucího papeže a uprostřed je erb velitele.
      repond.jpgNa obrázku erb Elmara Mädera (velitel gardy 2002-2008). 
     Přes modrozlaté dělené pole je položená stříbrná kosa s hnědou rukojetí, vpravo nahoře zlatá hvězda. Na štítu je položená stříbrná gardová přilba s bílým chocholem. Celý znak je obtočen vavřínovým věncem. Půlené pozadí kruhu, vpravo zelené, vlevo šedé.

 


 Erb sloužícího velitele gardy byl vždy uprostřed praporu, ale až papež Benedikt XVI. tuto skutečnost uzákonil.prapor-gardy-2013--papez-frantisek.jpg
anring.jpgErb velitele Anriga tvoří zlatý štít s černým šípem a písmenem Z. Na štítu je položená modrá gardová přilba s červeným vnitřkem a bílým chocholem. Po stranách štítu jsou zlatočerné fanfrnochy. Celý znak je obtočen vavřínovým věncem. Půlené pozadí kruhu, vpravo zelené, vlevo bílé.
  Podle tradice je prapor z 18. století, v současné podobě od roku 1910. Rozměry 2,2 metru. Po volbě nového papeže nebo po jmenování nového velitele se znaky na praporu mění a prapor je vytvořen nový.
      Prapor je rozdělen na 4. pole bílým řeckým křížem. Uprostřed praporu na bílém kříži je (od roku 2008) erb jmenovaného velitele (na fotografii erb Kryštofa Grafa od r. 2015). prapor-sg-2016.jpgV 1. poli je erb panujícího papeže, 2. a 3. pole obsahuje gardové barvy (5 pruhů: červená, žlutá, modrá, žlutá, červená). 4. pole erb papeže Julia II., který založil Švýcarskou gardu.
      V roce 2015 papež František určil, aby pořadí pruhů ve 2. poli bylo stejné jako v poli 3. Původní pořadí 2. pole do roku 2015: modrá, žlutá, červená, žlutá, modrá.

Patroni gardistů: sv. Martin z Tours, sv. Sebastián, sv. Mikuláš z Flüe

Heslo gardy:

Odvaha a věrnost (Virtute et fide)
Odvážně a věrně (Acriter et fideliter), italsky: Con coraggio e fedeltá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vatikánská policie založena 14. 6.1816.
      Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano
      (Policejní sbor Městského státu Vatikán)

     Vatikánské četnictvo (fr. gens d´Armes = ozbrojení muži). Corpo della Gendarmeria je policejní jednotka ve Vatikánu. Založil ji papež Pius VII. V roce 1970 papež Pavel VI. četnictvo zrušil, nahradil je Bezpečnostním úřadem (Ufficio centrale di vigilanza) a přeřadil je pod civilní správu. Papež Jan Pavel II. dal v roce 1991 úřadu nový název: Bezpečnostní sbor Vatikánského městského státu (Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano). V roce 2002 dal papež Jan Pavel II. Bezpečnostnímu sboru jeho původní název: Corpo della Gendarmeria (Policejní sbor). Zájemci o službu u policie ve Vatikánu musí mít italské občanství, dva roky u italské policie a být ve věku 20 - 25 let.
      Patronem vatikánské policie je sv. archanděl Michael.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Řády a vyznamenání Svatého Stolce

Kristův Nejvyššší řád (Ordine Supremo de Cristo) – založil 197. papež Jan XXII. v jedné třídě 14. 3.1319. Je považován za pokračování zrušeného řádu Templářů nebo portugalského Kristova řádu. Červený, zlatě lemovaný latinský kříž, uprostřed je vložen úzký bílý latinský kříž. 258. papež sv. Pius X. rozhodl, že Kristův řád bude nejvyšším papežským řádem. 263. papež Pavel VI. určil, že řád může být udělen pouze při zvláštní příležitosti za přítomnosti papeže. Je udělován pouze katolickým hlavám států. 

Řád Zlaté ostruhy (Ordine dello Speron d´Oro) založen ve 14. století, 255. papež Řehoř XVI. ho v r. 1841 změnil na Řád sv. Silvestra a zlaté ostruhy, obnoven a rozdělen na dva řády 258. papežem sv. Piem X. r. 1905, osmihrotý žlutý kříž, pod spodním ramenem zavěšena zlatá ostruha, ve středu je monogram Panny Marie.

Řád sv. Silvestra (Ordine di S. Silvestro Papa) – založen 255. papežem Řehořem XVI. v roce 1841. Obnoven 258. papežem sv. Piem X. r. 1905, oddělením z řádu Zlaté ostruhy. Papež svatý Pius X. rozhodl, že vyznamenáni mohou obdržet i ženy. Řád může být udělen i nekatolíkům (pravoslavní, protestanté, židé, muslimové). Osmihrotý bílý kříž, ve středu je zlatá postava sv. Silvestra s nápisem SANCTVS SILVESTER PONT. MAX. (sv. Silvestr Pontifex Maximus = nejvyšší velekněz), letopočet MDCCCXLI – MCMV (1841 – 1905), ve 4 třídách, velkokříž (stuha, řetěz a hvězda), komandér s hvězdou (hvězda u krku), komandér (stuha u krku), rytíř (na prsou).

Řád Pia IX. (Ordine Pio) založil 256. papež bl. Pius IX. 17. 6.1874 na paměť urozené družiny, kterou založil 225. papež Pius IV. v r. 1560, modrá, zlatě lemovaná osmicípá hvězda s bílým nápisem PIUS IX. s heslem VIRTUTI ET MERITO (ctnosti a zásluze, vzadu letopočet MDCCCXLVII (1847), ve 3 stupních, velkokříž (stuha a hvězda), komandér s hvězdou (hvězda u krku), rytíř (na prsou).

Řád sv. Řehoře Velikého (Ordine di S. Gregorio Magno) – založil 255. papež Řehoř XVI. dne 1. 9.1831, na památku 64. papeže sv. Řehoře I. Velikého, v letech 590 – 604, ve 4 stupních, velkokříž (stuha a hvězda), komandér s hvězdou (hvězda u krku), komandér (stuha u krku), rytíř (na prsou), červený osmihrotý kříž, ve středu poprsí sv. Řehoře Velikého a nápisem S. Gregorius Magnus, Pro Deo et Principe (pro Boha a vladaře).

Řád sv. Cyrila a Metoděje (Ordine di SS. Cirillo et Metodio) – založen v r. 1906 papežským nunciem v Bulharsku arcibiskupem Meninim, ve 3 třídách, 1. velkostuha a hvězda, 2. stuha u krku, 3. odznak na prsou, zeleno-červeně lemovaný bílý rupertský tlapatý kříž, v kruhovém štítku zlaté postavy sv. Cyrila a Metoděje.

Zlatá růže – papežské vyznamenání založeno 153. papežem sv. Lvem IX. r. 1049. Zlatá růže je udělována významným osobám a budovám, jako osobní poděkování papeže. 7. 7.1985 udělena basilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Ecclesia et Pontifice – vyznamenání založeno 257. papežem Lvem XIII. v r. 1887 na památku jeho 50. výročí kněžského svěcení. Vyznamenání může být uděleno i laikům.

Bene Merenti - Medaile za zásluhy založena 255. papežem Řehořem XVI. v roce 1832. V kosočtvercovém kříži stojí Ježíš Kristus. Po jeho stranách je Vatikánský a papežský znak. Medaile je zavěšena na stuze ve vatikánských barvách.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bula (bulla = bublina, vypuklina), olověná pečeť od 6. století, později slavnostní listina s pečetí, (nejstarší 57. papeže sv. Agapeta I.)

breve = stručně, krátké rozhodnutí papeže

encyklika = oběžník pro biskupy a věřící. První encykliku vydal 248. papež Benedikt XIV.

mottu proprio (motu proprio) = z vlastního popudu (pohnutí, hnutí, pohyb).