Jdi na obsah Jdi na menu
 


 tiara.jpg Insignie papežského úřadu

  Tiára – lat.: tiara = triregnum, trojvládí (corona triregnum = koruna trojího království). Papežská tříkoruna, tvořená bílou kuželovou mitrou, na ní tři zlaté koruny umístěné nad sebou a na vrcholu říšské jablko.

Od 7. století začali nosit papežové kuželovitou čepici. Původně to byla vysoká bílá čepice ve tvaru homole, bez ozdob. Papež Mikuláš I. Veliký (858–867) dostal od císaře Ludvíka II. Němce (805-876) na tuto čepici královskou korunu. Ve 13. a 14. století byly na tiáru umístěny ještě další dvě koruny nad sebou a tím vznikla trojitá koruna-tiára.  

  Francký král Ludvík II. Němec věnoval papeži Mikuláši I. na mitru jednu korunu, kterou nosili papežové: 106. sv. Mikuláš I. Veliký r. 858, 171. Alexandr III., 179. Řehoř IX.–194. Bonifác VIII. Dvě koruny nosil 194. Bonifác VIII. a 195. bl. Benedikt XI. Tiáru (se třemi korunami) nosili všichni papežové od 196. pp. Klementa V. 1305–1963 (658 let) do 263. pp. sv. Pavla VI., který byl 30.6.1963 posledním papežem korunovaným tiarou.
      Další verze: 1. koruna přidána za 165. pp. Inocence II. (1130-1143), 2. koruna za 194. pp. Bonifáce VIII. (1294-1303)3. koruna za 195. pp. bl. Benedikta XI. (1303-1304) / od 198. pp. Benedikta XII. (1334-1342).

 

Tiára symbolizovala (14.-20. století):

1) Nejsvětější Trojici (na obrazech je tiárou korunován Bůh Otec)

2) trojí úřad papeže (učitelský, kněžský-pastýřský a královský)

3) trojí papežskou moc (kněz, soudce, nejvyšší zákonodárce)-plenitudo potestatis = plnost moci.

4) trojí jazyk z Bible: hebrejština, řečtina a latina.
     
      Papež byl po své volbě korunován tiárou. V roce 1963 byl posledním papežem korunovaným vlastní tiárou 263. papež Pavel VI. Po korunovaci tiáru odložil a 11.11.1964 ji prodal do USA. Výtěžek věnoval chudým do Indie. Tiára Pavla VI. je uložena v chrámu Neposkvrněné Panny Marie ve Washingtonu. Ve Vatikánské pokladnici je její kopie.
      Od středověku měl většinou každý papež svoji vlastní tiáru. Některé tiáry byly zničeny, ukradeny a ztraceny během válek a plenění Vatikánu. 
   Od doby 201. papeže bl. Urbana V. se tiára používala nad papežským erbem a v letech 1362-2005 se stala jeho součástí. 266. papež Benedikt XVI. si nedal tiáru do papežského znaku a 3.5.2005 ji nahradil biskupskou mitrou. Ta má ve znaku tradiční bílou barvu tiáry a je ozdobena třemi zlatými pásky ve tvaru trojitého kříže. 
   V sakristii velechrámu sv. Petra ve Vatikánu je vystaveno 22 papežských tiár. Nová tiára byla zhotovena pouze pro některé papeže. Většina papežů použila tiáru svých předchůdců.
     Papež Řehoř XIII. dostal tiáru po svém zvolení v roce 1572.
     Piovi VII. tiáru v roce 1800, kdy byl zvolen, věnovaly rodiny z Benátek a další tiáru dostal od císaře Napoleona I. v roce 1804.  
     Papež Řehoř XVI. obdržel v roce 1834 tiáru, kterou byli korunováni papežové Pius IX., sv. Pius X. a Pius XII. Další tiáru dostal v roce 1845.  
     Pius IX. měl 5 tiár: v roce 1850 mu jednu darovaly sestry Kongregace Sv. Kříže, roku 1854 dostal druhou tiáru, další mu věnovala španělská královna Isabela II. v roce 1855, belgický král mu daroval tiáru v roce 1871 a v roce 1877 mu tiáru darovala Švýcarská garda. 
    Lev XIII. měl 4 tiáry: v roce 1887 dostal tiáru od pruského císaře Viléma I., Paříž mu věnovala tiáru v roce 1888, roku 1894 mu tiáru daroval rakouský císař František Josef I. a v roce 1903 věnoval papeži tiáru Petr kardinál  Respigni.
     Sv. Piovi X. věnovali tiáru v roce 1908 vatikánští klenotníci.
     Pius XI. obdržel tiáru po svém zvolení v roce 1922 darem od milánské arcidiecéze.
     Sv. Jan XXIII. dostal v roce 1959 tiáru od provincie Bergama, ve které leží jeho rodná obec Sotto il Monte Giovanni XXIII.
     Pavlu VI. po volbě v roce 1963 věnovala tiáru milánská diecéze a byl jí korunován při své intronizaci.
    Papežové Jan Pavel I. a sv. Jan Pavel II. se korunovace zřekli a místo toho přijali při svém nástupu na stolec (intronizaci) za hlavní odznak arcibiskupské pallium. Tiáru použili do svých znaků.
       Sv. Jan Pavel II. při intronizační mši řekl, že je věcí volby každého dalšího papeže, jestli se rozhodne pro korunovaci nebo ne. Sv. Jan Pavel II. měl vlastní tiáru, kterou mu tajně vyrobili maďarští katolíci a propašovali ji z komunistického Maďarska do Vatikánu. Z toho důvodu byla její existence zveřejněna, až když komunistický režim padl v roce 1989.    
      Nástupce papeže sv. Jana Pavla II. papež Benedikt XVI. nebyl po svém zvolení v roce 2005 korunován tiárou a přijal papežské palium.    
      25.5.2011 papež Benedikt XVI. dostal darem tiáru, zaplacenou německým podnikatelem Dieterem Philippim a vyrobenou umělci ze Sofie v Bulharsku, a tak byla zdůrazněna větší jednota východních a západních křesťanů.  
                                               Fiktivní foto papeže Benedikta XVI. s tiárou.    
                                               Papež Benedikt tiáru veřejně nikdy nepoužil.

benedikt-xvi.-s-tiarou.jpgbenedikt-s-tiarou.jpg
  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

replika-tiary.jpg

 

 

 

Replika papežské tiáry, která se dává při volbě nového papeže na sochu svatého Petra v chrámu sv. Petra v Mnichově (foto 13.3.2013).


 

 

 

 

 

 16.5.2016 dostal svoji tiáru papež František darem z Makedonie.