Jdi na obsah Jdi na menu
 


Papežská heraldika

    Součástí papežské reprezentace jsou znaky a vlajka, které vyjadřují postavení papeže jako pozemské hlavy Církve a státu Vatikán. 
     Nejstarším heraldickým symbolem papežů jsou svatopetrské klíče, které jsou tradičním atributem (symbolem) apoštola sv. Petra. Objevují se na vyobrazeních tohoto světce podle úryvku z evangelia, kde Kristus říká Petrovi: „Tobě dám klíče království nebeského, všechno, co svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, a všechno co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi“ (Mat 16,19).
      Klíče se objevují jako heraldický „odznak“ papežů dříve, než se rozvinula středověká heraldika. Od pátého století se objevují na obrazech jako atribut sv. Petra a papežských pečetích. Znázorňovaly se různým způsobem. Bývaly postavené svisle vedle sebe, nebo vodorovně nad sebou. Se zuby a uchy obrácenými nahoru, nebo naopak dolů apod. Od konce 11. století se zobrazují překřížené do tvaru písmene X (ondřejský kříž), s uchy otočenými dolů a svázanými červeným cingulem (šňůrou).

klice--papez.jpeg

 

 

 

1) Barevné vyobrazení papežského znaku je od vrcholného středověku.
    Pravý, kosmo položený klíč je zlatý (žlutý) a levý, šikmý je stříbrný (bílý).

 

 

 

 

 

 

  klice--vatikan.jpeg

 

 

2) Ve znaku státu Vatikán a jeho úřadech jsou klíče s obrácenými barvami: pravý kosmo položený klíč je stříbrný (bílý) a levý, šikmý je zlatý (žlutý).

Tento malý detail, opačné barvy než v papežském znaku, málokdo rozlišuje.

 

 

 

 

 

Heraldická výjimka z pravidla o kovech a barvách

    Drahé kovy - zlato a stříbro, symbolizují moc, bohatství a všemohoucnost Boha a tím i mimořádnost papežského úřadu. Stejný symbol mají tyto kovy i v erbu Jeruzalémského království.
      V heraldice se zlatá barva nahrazuje žlutou barvou a stříbrná bílou. Podle platné heraldické zásady nesmí být položený kov na kov (stříbro a zlato), nebo barva na barvu, ale musí být kov na barvu a naopak.
      Už v počátcích heraldiky (od roku 1135) bylo toto pravidlo porušeno v erbu Jeruzalémského království (vznik 1099) v Izraeli.

 

Znak Jeruzalémského království

 

jeruzalem.jpg

 
 
 

Na stříbrném štítu je zlatý berličkový kříž, který má mezi rameny čtyři zlaté volné křížky (tzv. Jeruzalémský kříž). Velký kříž symbolizuje Ježíše Krista a malé křížky symbolizují čtyři svaté evangelisty: Matouš, Marek, Lukáš a Jan.

 

  

   inocenc.jpg

Prvním papežem, který používal vlastní rodový erb, byl 177. papež Inocenc III. (1198–1216), který měl na červeném štítu černo-žlutě šachovanou orlici.
     
Posvátný úřad papeže symbolizovaly klíče sv. Petra, podložené pod štítem. Doložené používání znaků papeži je z doby 194. papeže Bonifáce VIII. (1294–1303). V papežské heraldice se používali rodové erby u šlechticů, u nešlechticů erby vlastní a řeholníci převzali figury z řádových erbů. Tyto řádové erby pak vyjadřovaly poslání papeže.
      Na konci středověku se ve světské heraldice začalo užívat tzv. hodnostních korun, které byly zobrazovány nad štítem a vyjadřovaly hodnost nositele (císař, král, kníže, hrabě a baron). Nad znakem papežů se objevila tiára (trojkoruna), která se vznáší nad štítem a stala se součástí papežských znaků do roku 2005.
      Ve znaku 266. papeže Benedikta XVI. byla v roce 2005 papežská tiára nahrazena mitrou s třemi zlatými pruhy.
      Další zvláštností papežské heraldiky, která se začala používat v pozdním středověku je tzv. papežský štít-koňský štít. Je to štít, který svým tvarem připomíná obrys koňské hlavy zepředu. Byl odvozen z kovového štítku, který chránil při turnaji čelo koně. Tyto štítky byly také dekorativní ozdobou koní při slavnostním průvodu. Protože papež nebyl válečník a nenosil štít v ruce, měl štít s erbem na čele svého koně. 

264. papež Jan Pavel I. byl posledním papežem, který v roce 1978 použil svůj erb na koňský štít.
265. papež sv. Jan Pavel II. byl posledním papežem, který měl nad znakem tiáru. Změnil tvar štítu a „papežský koňský štít“ nahradil štítem gotického tvaru. To znak zjednodušilo a vrátilo k papežským znakům středověku.

 

                                                 

                                         znak papeže Jana Pavla I. (1978)
                                             na koňském štítu

 

    
  

 

 

                                              znak papeže sv. Jana Pavla II. (1978 - 2005)     
                                              (změna štítu)

 

266. papež Benedikt XVI. v roce 2005 papežskou tiáru nahradil mitrou s třemi zlatými pruhy.

 

benedikt-xvi.-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      znak papeže Benedikta XVI. (2005 - 2013)
                                        (změna tiáry na mitru, přidáno palium)

 

znak-frantiska.jpg

                                               znak papeže Františka (2013)
                                        (bez palia, přidané motto)