Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Hodnost a znaky katolického kardinála

Titul oslovení: Jeho Eminence

Plný titul: NN kardinál svaté církve římské NN.

Kardinál – latinsky cardo = stěžejní bod, hlavní, základní, veřeje, panty na dveřích. Původně označení správců (jáhnů) sedmi (později 14) chudinských čtvrtí Říma, později titul papežského dveřníka. Titul byl přenesen na papežovy poradce. Člen sboru, který má právo volit nového papeže.
    Zvláštní funkci má kardinál–vikář, kterého jmenuje papež a který za něj řídí římskou diecézi. Je biskupem ostijským a děkanem kardinálského kolegia.
     Papež jmenuje kardinály veřejně nebo in petto=uvnitř (v srdci), ale pokud do své smrti neinformuje konsistoř, není toto jmenování platné. Odznakem hodnosti kardinála je purpurový (červený) klobouk, který symbolizuje odhodlání na obranu církve prolít vlastní krev. Sbor kardinálů je poradní orgán papeže. Každý kardinál (do 80 let) je nástupce papeže (korunní princ).

Mezi kardinály patří i východní katoličtí patriarchové církví sjednocených s Římem.

Kardinál-jáhen, člen základní kardinálské třídy (ordo=řád), má titul jedné ze 14 římských farností. Po deseti letech od jmenování kardinálem (kardinálská kreace) může požádat o povýšení do hodnosti kardinála-kněze. Služebně nejstarší kardinál-jáhen má titul kardinál-protojáhen.

Kardinál-protojáhen (=prvojáhen) je služebně nejstarší kardinál-jáhen, je primus inter pares=první mezi rovnými. Oznamuje nově zvoleného papeže z balkonu svatopetrské basiliky latinským ohlášením: Habemus Papam. Při intronizaci (nastolení na trůn) předává palium nově zvolenému papeži.
     Na svátek sv. Petra a Pavla 29. června předává palium novým arcibiskupům metropolitům.

Kardinál-kněz, člen prostřední kardinálské třídy, dostává titul některého římského kostela. Tento titul dostává diecézní sídelní biskup nebo arcibiskup. Dostává ho i povýšený kardinál-jáhen.

Kardinál-biskup, člen prestižní kardinálské třídy, dostává titul jedné ze suburbikálních 6 diecézí u Říma: Ostie, Silva Candida (Santa Rufina), Albano, Sabina, Tusculum (Frascati), Praeneste (Palestrina). 
     Z těchto kardinálů je volen děkan a viceděkan kolegia kardinálů. Volí ho kardinálové-biskupové a zvoleného potvrzuje papež. Do roku 2019 byl děkan volen doživotně, rozhodnutím papeže Františka je volen na 5 let, s možností volby na dalších 5 let. Děkan je první mezi rovnými (primus inter pares) a dostává titulární diecézi Ostii. Děkan vede sbor kardinálů, organizuje pohřeb zemřelého papeže a předsedá konkláve (volba nového papeže). Při intronizaci nového papeže mu dává "rybářský" prsten.
     V roce 1965 přiřadil papež Pavel VI. ke kardinálům-biskupům i patriarchy 23 východních katolických církví. Ti nedostávají titulární diecézi, protože mají své sídelní patriarcháty, ale dostávají titulární kostel v Římě.  

 

Kardinál    (ilustrační foto)

 

solideo.jpg

   1) Solideo (soli Deo), kulatá pokrývka hlavy

   2) bílá rocheta

   3) červená klerika (sutana)

   4) prsten  

   – na ozdobné šňůře zavěšený kříž - pektorál

   - červené cingulum, pás k převázání kleriky

   - červený biret, viz foto dole

   - kardinálský červený klobouk,

     ve znaku s 15 střapci na každé straně

 

 

 

 V subtropických a tropických zemích nosí kardinálové bílou kleriku s červeným lemováním.

Soubor: MISSIONE of Guaricana-Cardinale Tarcisio Bertone.jpg

Na fotografii kardinál Bertone

 

 Kardinálský znak Jorga Bergoglia

Miserando atque eligendo    Milosrdenstvím ho vyvolil

Arcibiskup Jorge Maria kardinál Bergoglio (*17.12.1936), od 13.3.2013 papež František I.

  

 

kardinálský znak s červeným kloboukem a 15 červenými střapci na každé straně.

římskokatolický arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka (*26. 4.1943), Praha-ČR

heslo: V Duchu pravdy

 

římskokatolický arcibiskup bombajský Oswald kardinál Gracias (*24.12.1944), Indie

heslo: To reconcile all things in Christ    Smířit všechno v Kristu

 

Coat of arms of John Tong Hon.svg

římskokatolický biskup John Tong kardinál Hon (*21.7.1939), Hongkong

heslo: Dominus Pastor meus      Pán  pastýř můj

 

 

biskupské znaky kardinálů církví sjednocených s Římem

řeckokatolický
vyšší (vrchní, větší) arcibiskup alba-julský a faragašsko-karlovobělehradský Lucian kardinál Muresan (*23.5.1931), Rumunsko

heslo: Fiat voluntas Tua      Buď vůle tvá

 

 

 

řeckokatolický vyšší arcibiskup kyjevsko-haličský Lubomyr kardinál Husar (*26.2.1933, +31.5.2017), Lvov, Ukrajina

heslo: Naša nadija v Gospodu      Naše naděje v Hospodinu

 

 

koptský patriarcha alexandrijský Antonios kardinál Naguib (*7.3.1935), Egypt

heslo: Caritas, Veritas      Láska, pravda

 

 

syrskomalakarský vyšší arcibiskup tiruvalský
Basileos Cleemis Isaac kardinál Thottunkal (*15.6.1959), Indie

heslo: To unite in love      Sjednotit v lásce

 

 

maronitský patriarcha antiošský Bechara Boutros Pierre kardinál Rai (*25.2.1940), Libanon

 

chaldej.jpg

chaldej.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znak od roku 2003                                    původní znak

 

chaldejský (babylonský) katolický patriarcha Mar Emanuel Karim III. kardinál Delly
(*27.9.1927, +8.4.2014), Irák

 

 

 ----------------------------------------------------------------

  18. 2.2012 Vatikán - Papež Benedikt XVI. jmenoval v bazilice svatého Petra 22 nových kardinálů. Jedním z nich byl i pražský arcibiskup Dominik Duka, který se stal již šestým českým kardinálem od roku 1945.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii je vpravo syrskomalabarský ernakulamsko-angamalský vyšší arcibiskup Mar George kardinál Alencherry z Indie, který má na hlavě biret východních biskupů.

 

2x foto převzato z wikipedie