Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ondřej kardinál Cordero Lanza
      hrabě di Montezemolo

znak-kardinal-montezemolo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cordero-corrige---envoie-deuxieme-fois0001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

současný znak kardinála Montezemola

heslo: Justitia et pax (spravedlnost a mír)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea kardinál Cordero Lanza hrabě di Montezemolo

Narodil se 27.8.1925 v hraběcí rodině rodině v italském Turíně. Po základní škole začal studovat architekturu. Studia přerušila 2. světová válka a musel narukovat do armády. Po válce dostudoval a v roce 1949 získal titul architekta. 1952 bakalář teologie a filosofie na Gregoriánské universitě. 1954 získal titul licenciát teologie. 13.března 1954 byl vysvěcen na kněze, 1957-1959 člen Papežské církevní akademie. 1959 získal doktorát teologie a práva na Lateránské universitě. 1960-1964 byl nunciem v Mexiku. 1964-1965 v Japonsku, 1965-1968 v Tanzánii a Ugandě.
      1968-1972 člen kongregace Rady pro veřejné záležitosti. 1972-1977 členem komise Iustitia et Pax.
      5.4.1977 byl jmenován titulárním arcibiskupem v Pandosii, stal se nunciem v Papui-Nové Guinei a apoštolským delegátem na Šalamounových ostrovech. 4.6.1977 byl vysvěcen na biskupa. Jeho heslem je: Justitia et pax (spravedlnost a mír). 25.10.1980-31.3.1986 nuncius v Hondurasu a Nikaragui. 1.4.1986-27.4.1990 nuncius v Uruguai. Stal se uznávaným vatikánským diplomatem a pomáhal urovnat vztahy mezi Vatikánem a Izraelem.
      28.4.1990-18.1.1994 byl apoštolským delegátem pro Palestinu v Jeruzalémě a pronuncius na Kypru. 13.4.1991 jmenován titulárním arcibiskupem v Tuscanii. 19.1.1994-7.3.1998 nuncius v Izraeli, 7.3.1998-17.4.2001 nuncius v Itálii a v San Marinu. 31.5.2005 jmenován arciknězem papežské basiliky sv. Pavla za hradbami. 24.3.2006 byl jmenován kardinálem, s titulem kardinál-jáhen s titulem basiliky Panny Marie v Porticu. 3.6.2009 rezignoval na arcikněžský úřad v papežské basilice sv. Pavla za hradbami. Člen řádu Maltézských rytířů od roku 1962. Znak Maltézského řádu si přidal do svého znaku 25.5.2006. 
      Zajímavost: Jeho bratranec Luca (Lukáš) Cordero Lanza hrabě di Montezemolo je ředitelem automobilky Ferrari.
      Jako uznávaný heraldik vytvořil znaky mnoha biskupů a kardinálů. V roce 2005 vytvořil znak papeže Benedikta XVI., v roce 2011 znak královéhradeckého biskupa Jana Vokála a v roce 2013 vytvořil nový znak královéhradecké diecéze.


     Znak biskupa Jana Vokála:       

Biskupské heslo a biskupský znak Mons. Jana Vokála                

                                                                                

Znak: Štít čtvrcený na pokos do 4 polí. 1. pole zlaté, na něm stříbrná vzlétající holubice Ducha Svatého (vitráž u katedry sv. Petra a znak biskupství v papežských barvách, místo červeného má zlaté pole). Na 2. modrém poli zlatý havajský květ (připomínka patera sv. Damiána de Veustera). 3. modré pole se zlatým vidlicovým křížem (připomínka bl. Anny Kateřiny Emmerichové). 4. zlaté pole s modrým písmenem M (symbol Panny Marie). Heslo: „Pod ochranu Tvou“.
      Nad štítem je zelený biskupský klobouk se 6 střapci na každé straně.

Vysvětlení biskupa Jana Vokála k jeho znaku (7.3.2011).
      Erb navrhl arcibiskup Ondřej kardinál Cordero Lanza di Montezemolo, arcikněz basiliky sv. Pavla za hradbami v Římě.
      Symboly: holubice Ducha Svatého, havajský květ P. Damiána de Veuster, kříž z vidění bl. Kateřiny Emmerichové. Celý znak je soukromým vyjádřením mého povolání v symbolech. Majestátní symbol Ducha Svatého je pak v horní části znaku: pod tímto symbolem v bazilice sv. Petra ve Vatikánu jsem byl kdysi vysvěcen na kněze – a na témže místě mám nyní přijmout biskupskou konsekraci. A poslání, které mi právě Svatý Otec svěřil, se váže ke katedrále zasvěcené právě Duchu Svatému. Svatý Damián stál jednoznačně u jeho zrození a bl. Kateřina Emmerichová mi nepochybně nejvíce pomohla v tomto povolání vytrvat. Dominantní místo v mém znaku má symbol jména Panny Marie – M.
   Modlitba „Pod ochranu Tvou“ je připisována jednomu z nejvýznamnějších průkopníků mnišství, sv. Janu Kasiánskému, a byla sepsaná v přípravě na Efezský koncil, na kterém v rcoe 431, byla definována víra v Pannu Marii jako Matku Boží. Celé své povolání, od samého začátku, nyní i do budoucna, jsem svěřil a svěřuji pod její mateřskou ochranu – Sub tuum praesidium.

okno-sv.-petr-vatikan.jpg

Okno nad katedrou sv. Petra vytvořili čeští skláři na návrh architekta Gian Lorenza Berniniho. Pod tímto oknem přijal Jan Vokál kněžské i biskupské svěcení.

 

 

 

 

znak-dieceze-hk.jpg

 

znak královéhradecké diecéze

od 1.1.2014

vytvořený kardinálem Montezemolem.