Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Seznam všech papežů, vzdoropapežů a místa jejich pohřbu

(jména vzdoropapežů jsou uvedena červenou kurzívou)

Papežové, doba pontifikátu, místo, pohřben (přenesen), pohřben dnes

 

I. období - Počátky křesťanství v Římě

(od 1. století do roku 313)

 

1. sv. Petr, 29 – 67, Řím, Starý sv. Petr, centrální hrob velechrám sv. Petra tzv. oltář Konfese

2. sv. Linus, 67 – 76, Řím, ---, neznámý

3. sv. Kletus /Anaklet I. 76 – 88 Řím ---, neznámý

4. sv. Klement I. 88 – 97 Řím Cherson na Krymu, neznámý (Hradec Králové, ČR)

5. sv. Evaristus 97 – 105 Řím ---, neznámý

6. sv. Alexandr I. 106 – 116 Řím Kalixtovy katakomby Sv. Praxeda (9. st.)

7. sv. Sixtus I. 115 – 125 Řím ---, neznámý

8. sv. Telesforus 125 – 136 Řím ---, neznámý

9. sv. Hyginus 136 – 140 Řím ---, neznámý

10. sv. Pius I. 140 – 155 Řím ---, neznámý

11. sv. Anicet 155 – 166 Řím --- neznámý

 12. sv. Soter 166 – 175 Řím Kalixtovy katakomby, Sv. Martin in Monti (9. st.) 

13. sv. Eleutherus 175 – 189 Řím ---, neznámý

14. sv. Viktor I. 189 – 199 Řím ---, neznámý

 15. sv. Zefyrin 199 – 217 Řím Kalixtovy katakomby

16. sv. Kalist I. 217 – 222 Řím Kalepodiovy katakomby

--- sv. Hippolyt (1.protipapež) 217 – 233 Řím Via Tiburtina (?), neznámý

17. sv. Urban I. 222 – 230 Řím Praetextovy katakomby, Sv. Praxeda (9. st.)

18. sv. Poncián 230 – 235 Řím Kalixtovy katakomby, Sv. Praxeda (9. st.)

19. sv. Anterós 235 – 236 Řím Kalixtovy katakomby, Sv. Praxeda (9. st.)

20. sv. Fabián 236 – 250 Řím Kalixtovy katakomby, Starý sv. Petr, Sv. Praxeda (9. st.)

21. sv. Kornelius 251 – 253 Řím Domus culta Capracorum, Kalixtovy katakomby (9. st.), Panny Marie v Zátiběří

--- Novatian 251 – 251 Řím Via Tiburtina (?), neznámý

22. sv. Lucius I. 253 – 254 Řím Kalixtovy katakomby, Sv. Praxeda (9. st.), Sv. Cecillie v Zátibeří

23. sv. Štěpán I. 254 – 257 Řím Kalixtovy kat., Sv. Silvestr in Capite, Sv. Martin in Monti (8 – 9. st.)

24. sv. Sixtus II. 257 – 258 Řím Kalixtovy katakomby, Sv. Praxeda (9. st.), Starý sv. Petr, neznámý

25. sv. Dionysius 259 – 268 Řím Kalixtovy katakomby

26. sv. Felix I. 269 – 274 Řím Kalixtovy katakomby, Sv. Praxeda (9. st.)

27. sv. Eutychianus 275 – 283 Řím Kalixtovy katakomby

28. sv. Kajus 283 – 296 Řím Kalixtovy katakomby

29. sv. Marcelin 296 – 304 Řím Prisciliny katakomby 

30. sv. Marcel I. 308 – 309 Řím Prisciliny katakomby 

31. sv. Eusebius 309 – 309 Řím Kalixtovy katakomby

 32. sv. Miltiades 311 – 314 Řím Kalixtovy katakomby, Sv. Praxeda (9. st.) 

 

II. období - Pod ochranou římského císařství (od roku 314 do zániku západního císařství v r. 480)

33. sv. Silvestr I. 314 – 335 Řím Prisciliny kat., Sv. Silvestr in Capite, Sv. Martin in Monti (8 – 9. st.)

34. sv. Marek 336 Řím katakomby sv. Balbíny, basilika sv. Marka v Římě

35. sv. Julius I. 337 – 352 Řím Kalepodiovy katakomby, Sv. Praxeda (9. st.) 

36. sv. Liberius 352 – 366 Řím Prisciliny katakomby 

--- Felix II. 355 – 365 Řím Via Portuensis (?), neznámý  

37. sv. Damas I. 366 – 384 Řím Via Ardeatina (?), Sv. Vavřinec u Damase /za hradbami (8. st.)  

--- Ursinus 366 – 367 Řím ---, neznámý

 38. sv. Siricius 384 – 399 Řím Prisciliny katakomby,  Sv. Praxeda (9. st.) 

 39. sv. Anastasius I. 399 – 401 Řím Pontianovy kat., Sv. Praxeda (9. st.), Sv. Martin in Monti (9. st.)

40. sv. Inocenc I. 401 – 417 Řím hřbitov ad Ursum Pilateum, Pontianovy kat., Sv. Martin in Monti (9. st.)

41. sv. Zosim 417 – 418 Řím Via Tiburtina, krypta v basilice sv. Vavřince za hradbami 

42. sv. Bonifác I. 418 – 422 Řím Maximovy katakomby

--- Eulalius 418 – 419 Řím --- Kampánie

 43. sv. Celestin I. 422 – 432 Řím Prisciliny katakomby Sv. Praxeda (9. st.) 

44. sv. Sixtus III. 432 – 440 Řím Via Tiburtina, krypta v basilice sv. Vavřince za hradbami

45. sv. Lev I. 440 – 461 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob) Sv. Petr

46. sv. Hilarius 461 – 468 Řím Via Tiburtina, krypta v basilice sv. Vavřince za hradbami

 

III. období - Pod vlivem byzantského císařství (483 - 752)

47. sv. Simplicius 468 – 483 Řím Starý sv. Petr, ztracen

48. sv. Felix II. (III.) 483 – 492 Řím Sv. Pavel za hradbami

49. sv. Gelasius I. 492 – 496 Řím Starý sv. Petr, ztracen

50. sv. Anastasius II. 496 – 498 Řím Starý sv. Petr u vchodu, ztracen

--- Vavřinec 498 – 507 Řím --- neznámý

51. sv. Symmachus 498 – 514 Řím Starý sv. Petr, ztracen

52. sv. Hormisdas 514 – 523 Řím Starý sv. Petr, ztracen

53. sv. Jan I. 523 – 526 Řím Starý sv. Petr, ztracen

54. sv. Felix III. (IV.) 526 – 530 Řím Starý sv. Petr, ztracen

--- Dioskur 530 Řím --- neznámý

55. Bonifác II. 530 – 532 Řím Starý sv. Petr, ztracen

56. Jan II. 533 – 535 Řím Starý sv. Petr, ztracen

57. sv. Agapet I. 535 – 536 Řím Starý sv. Petr, ztracen

58. sv. Silverius 536 – 537 Řím, ostrov Ponza (Insel Ponza, dříve Palmarie)

59. Vigilius 537 – 555 Řím Prisciliny katakomby, Starý sv. Petr, ztracen

60. Pelagius I. 556 – 561 Řím Starý sv. Petr, ztracen

61. Jan III. 561 – 574 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), ztracen

62. sv. Benedikt I. 575 – 579 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), ztracen

63. Pelagius II 579 – 590 Řím Starý sv. Petr, ztracen

64. sv. Řehoř I. Veliký 590 – 604 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), Sv. Petr

65. Sabinian 604 – 606 Řím Starý sv. Petr, ztracen

66. Bonifác III. 607 Řím Starý sv. Petr, ztracen

67. sv. Bonifác IV. 608 – 615 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), Sv. Petr

68. sv. Adeodatus I. 615 – 618 Řím Starý sv. Petr, ztracen

69. Bonifác V. 618 – 625 Řím Starý sv. Petr, ztracen

70. Honorius I. 625 – 638 Řím Starý sv. Petr, ztracen

71. Severin 640 Řím Starý sv. Petr, ztracen

72. Jan IV. 640 – 642 Řím Starý sv. Petr, ztracen

73. Theodor I. 642 – 649 Řím Starý sv. Petr, ztracen

74. sv. Martin I. 649 – 655 Řím Chersones na Krymu, sv. Martin in Monti

75. sv. Evžen I. 654 – 657 Řím Starý sv. Petr, ztracen

76. sv. Vitalianus 657 – 672 Řím Starý sv. Petr, ztracen 

77. Adeodatus II. 672 – 676 Řím Starý sv. Petr ztracen 

78. Donus 676 – 678 Řím Starý sv. Petr, ztracen 

79. sv. Agathon 678 – 681 Řím Starý sv. Petr, ztracen 

80. sv. Lev II. 682 – 683 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr

81. sv. Benedikt II. 684 – 685 Řím Starý sv. Petr, ztracen 

82. Jan V. 685 – 686 Řím Starý sv. Petr, ztracen 

--- Theodor 686 Řím --- neznámý

83. Konon 686 – 687 Řím Starý sv. Petr, ztracen 

--- Theodor (opět) 687 Řím --- neznámý

--- Paschalis 687 Řím --- neznámý

84. sv. Sergius I. 687 – 701 Řím Starý sv. Petr, ztracen 

85. Jan VI. 701 – 705 Řím Starý sv. Petr, ztracen 

86. Jan VII. 705 – 707 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr Vatikánské jeskyně

87. Sisinnius 708 Řím Starý sv. Petr, ztracen

88. Konstantin I. 708 – 715 Řím Starý sv. Petr, ztracen

89. sv. Řehoř II. Veliký 715 – 731 Řím Starý sv. Petr, ztracen

90. sv. Řehoř III. 731 – 741 Řím Starý sv. Petr, ztracen

91. sv. Zachariáš 741 – 752 Řím Starý sv. Petr, ztracen

 

IV. období - Začátek Církevního státu (752 - 999)

92. Štěpán II. 752 Řím Starý sv. Petr, ztracen (někdy není počítán mezi papeže)

93. Štěpán III. (II.) 752 – 757 Řím Starý sv. Petr, ztracen

94. sv. Pavel I. 757 – 767 Řím Starý sv. Petr ztracen

--- Konstantin II. 767 – 768 Řím ---, neznámý

--- Filip 768 Řím ---, neznámý

95. Štěpán IV. (III.) 768 – 772 Řím Starý sv. Petr, ztracen

96. Hadrian I. 772 – 795 Řím Starý sv. Petr, ztracen

97. sv. Lev III. 795 – 816 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr

98. Štěpán V. (IV.) 816 – 817 Řím Starý sv. Petr, ztracen

99. sv. Paschal I. 817 – 824 Řím Starý sv. Petr, ztracen

100. Evžen II. 824 – 827 Řím ---, neznámý

101. Valentin 827 Řím ---, neznámý

102. Řehoř IV. 827 – 844 Řím Starý sv. Petr, ztracen

103. Sergius II. 844 – 847 Řím Starý sv. Petr, ztracen

--- Jan 844 – 844 Řím ---, neznámý

104. sv. Lev IV. 847 – 855 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr

105. Benedikt III. 855 – 858 Řím Starý sv. Petr, ztracen

--- Anastasius 855 Řím ---, neznámý

------- papežka Jana (Ioannes Anglicus= Jan Anglický) 855 – 858, neexistující postava, vědecky prokázána fabulace (smyšlenka).

106. sv. Mikuláš I. Veliký 858 – 867 Řím Starý sv. Petr, ztracen

107. Hadrian II. 867 – 872 Řím Starý sv. Petr, ztracen

108. Jan VIII. 872 – 882 Řím Starý sv. Petr, ztracen

109. Marinus I. (Martin II.) 882 – 884 Řím Starý sv. Petr, ztracen

110. sv. Hadrian III. 884 – 885 Řím Modena, opatství Nonantola

111. Štěpán VI. (V.) 885 – 891 Řím Starý sv. Petr, ztracen

112. Formosus 891 – 896 Řím Starý sv. Petr ztracen

113. Bonifác VI. 896 Řím Starý sv. Petr, ztracen

114. Štěpán VII. (VI.) 896 – 897 Řím Starý sv. Petr, ztracen

115. Roman 897 Řím --- neznámý

116. Theodor II. 897 Řím Starý sv. Petr, ztracen

117. Jan IX. 898 – 900 Řím Starý sv. Petr, ztracen

118. Benedikt IV. 900 – 903 Řím Starý sv. Petr, ztracen

119. Lev V.  903 Řím --- neznámý

--- Kryštof  903 – 904 Řím Starý sv. Petr, ztracen

120. Sergius III. 904 – 911 Řím Starý sv. Petr, ztracen

121. Anastasius III. 911 – 913 Řím Starý sv. Petr, ztracen

122. Lando 913 – 914 Řím Starý sv. Petr, ztracen

123. Jan X. 914 – 928 Řím Starý sv. Petr, Sv. Jan v Lateránu

124. Lev VI. 928 Řím Starý sv. Petr, ztracen

125. Štěpán VIII. (VII.) 928 – 931 Řím Starý sv. Petr ztracen

126. Jan XI. 931 – 935 Řím Starý sv. Petr, Sv. Jan v Lateránu

127. Lev VII 936 – 939 Řím Starý sv. Petr, ztracen

128. Štěpán IX. (VIII.) 939 – 942 Řím Starý sv. Petr, ztracen

129. Marinus II. (Martin III.) 942 – 946 Řím Starý sv. Petr, ztracen

130. Agapet II. 946 – 955 Řím Starý sv. Petr, Sv. Jan v Lateránu

131. Jan XII. 955 – 963 Řím Starý sv. Petr, Sv. Jan v Lateránu

132. Lev VIII. 963 – 965 Řím Starý sv. Petr, ztracen

133. Benedikt V. 964 – 966 Řím Hamburg Dóm. V r. 988 přivezl část kostí Ota III. do St. sv. Petr, ztracen

134. Jan XIII. 965 – 972 Řím Sv. Pavel za hradbami

------- Donus II. 972, neexistující postava, vědecky prokázána fabulace (smyšlenka).

135. Benedikt VI. 973 – 974 Řím Starý sv. Petr, ztracen

--- Bonifác VII. 974 Řím ---, neznámý

136. Benedikt VII. 974 – 983 Řím Sv. Kříž Jeruzalémský, ztracen

137. Jan XIV. 983 – 984 Řím Starý sv. Petr, ztracen

--- Bonifác VII. 984 – 985 Řím ---, ztracen

138. Jan XV. 985 – 996 Řím Starý sv. Petr, ztracen

139. Řehoř V. 996 – 999 Řím Starý sv. Petr Sv. Petr, Vatikánské jeskyně-Německá kaple

--- Jan XVI. Filagathus 997 – 998 Řím ---, neznámý

 

V. období - Papežství a západní císařství (999 - 1304)

140. Silvestr II. 999 – 1003 Řím Sv. Jan v Lateránu

141. Jan XVII. (XVI.) 1003 Řím Sv. Jan v Lateránu

142. Jan XVIII. (XVII.) 1004 – 1009 Řím Sv. Pavel za hradbami, Sv. Jan v Lateránu

143. Sergius IV. 1009 – 1012 Řím Sv. Jan v Lateránu

--- Řehoř VI. 1012 Řím ---, neznámý

144. Benedikt VIII. 1012 – 1024 Řím Starý sv. Petr, ztracen

145. Jan XIX. (XVIII.) 1024 – 1032 Řím Starý sv. Petr, ztracen

146. Benedikt IX. (1.) 1032 – 1044 Řím

147. Silvestr III. 1045 Řím ---, neznámý

148. Benedikt IX. (2.) 1045 Řím

149. Řehoř VI. 1045 – 1046 Řím Kolín nad Rýnem, katedrála sv. Tří králů, neznámý

150. Klement II. 1046 – 1047 Řím Bamberk, katedrála

151. Benedikt IX. (3.) 1047 – 1048 Řím Grottaferrata

152. Damas II. 1048 Řím Sv. Vavřinec za hradbami (sv. Vavřinec a Damas)

153. sv. Lev IX. 1049 – 1054 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr

154. Viktor II. 1055 – 1057 Řím Ravenna, Panna Maria v Rotundě (Sta. Maria Rotondo), ztracen

155. Štěpán X. (IX.) 1057 – 1058 Řím Florenc, Panna Maria v květech (del fiore)

--- Benedikt X. 1058 – 1059 Řím Sv. Anežka Římská za hradbami

156. Mikuláš II. 1058 – 1061 Řím Florenc, Panna Maria v květech (del fiore)

157. Alexandr II. 1061 – 1073 Řím Sv. Jan v Lateránu

--- Honorius II. 1061 – 1072 Řím Parma, neznámý

158. sv. Řehoř VII. 1073 – 1085 Řím Salerno, katedrála

--- Klement III. 1080 – 1084 Řím

--- Klement III. 1085 – 1086 Řím

159. bl. Viktor III. 1086 – 1087 Řím, Montecassino

--- Klement III. 1087 – 1089 Řím

160. bl. Urban II. 1088 – 1099 Řím Starý sv. Petr

--- Klement III. (a) 1089 – 1093 Řím Civita Castellana

161. Paschal II. 1099 – 1118 Řím Sv. Jan v Lateránu

--- Theodorich (a) 1100 – 1102 Řím La Cava, opatství Cava Tirreni v Salernu

--- Albert (b) 1102 Řím Aversa, klášter sv. Vavřince

--- Silvester IV. (a) 1105 – 1111 Řím ---, neznámý

162. Gelasius II. 1118 – 1119 Řím Cluny, opatství

--- Řehoř VIII. 1118 – 1121 Řím La Cava, opatství Cava Tirreni v Salernu

163. Kalist II. 1119 – 1124 Řím Sv. Jan v Lateránu

--- Celestin II. 1124 Řím --- neznámý

164. Honorius II. 1124 – 1130 Řím Sv. Jan v Lateránu

165. Inocenc II. 1130 – 1143 Řím Sv. Jan v Lateránu

--- Anaklet II. (a) 1130 – 1138 Řím ---, neznámý

--- Victor IV. (b) 1138 Řím ---, neznámý

166. Celestin II. 1143 – 1144 Řím Sv. Jan v Lateránu

167. Lucius II. 1144 – 1145 Řím Sv. Jan v Lateránu

168. bl. Evžen III. 1145 – 1153 Řím Starý sv. Petr, ztracen

169. Anastasius IV. 1153 – 1154 Řím Sv. Jan v Lateránu

170. Hadrián IV. 1154 – 1159 Řím Sv. Petr, Vatikánské jeskyně

171. Alexandr III. 1159 – 1181 Řím Sv. Jan v Lateránu

--- Viktor IV. (V.)(a) 1159 – 1164 Řím, Lucca Dóm

--- Paschalis III. (b) 1164 – 1168 Řím Starý sv. Petr, ztracen

--- Kalixt III. (c) 1168 – 1178 Řím ---, neznámý

--- Inocenc III. (d) 1179 – 1180 Řím La Cava, opatství Cava Tirreni v Salernu

172. Lucius III. 1181 – 1185 Řím, Verona Dóm

173. Urban III. 1185 – 1187 Ferrara Dóm

174. Řehoř VIII. 1187 Pisa Dóm

175. Klement III. 1187 – 1191 Řím Sv. Jan v Lateránu

176. Celestin III. 1191 – 1198 Řím Sv. Jan v Lateránu

177. Inocenc III. 1198 – 1216 Řím Perugia Dóm, Sv. Jan v Lateránu (19. st.)

178. Honorius III. 1216 – 1227 Řím Panna Maria Větší (Maggiore)

179. Řehoř IX. 1227 – 1241 Řím Starý sv. Petr, ztracen

180. Celestin IV. 1241 – 1241 Řím Starý sv. Petr, ztracen

181. Inocenc IV. 1243 – 1254 Řím, Neapol katedrála sv. Januária

182. Alexandr IV. 1254 – 1261 Řím, Viterbo, Dóm (hrobka zatopena v r.1568), neznámý

183. Urban IV. 1261 – 1264 Řím, Perugia, Dóm Troyes, Sv. Urban (20. st.)

184. Klement IV. 1265 – 1268 Viterbo Panna Maria in Gradi, Viterbo Sv. František (19. st.)

185. bl. Řehoř X. 1271 – 1276 Viterbo, Arezzo Dom

186. bl. Inocenc V. 1276 Řím Sv. Jan v Lateránu

187. Hadrián V. 1276 Viterbo Sv. František

188. Jan XXI. (XIX.) 1276 – 1277 Viterbo katedrála

189. Mikuláš III. 1277 – 1280 Řím Starý, sv. Petr, Sv. Petr Vatikánské jeskyně

190. Martin IV. (II.) 1281 – 1285 Řím, Perugia katedrála

191. Honorius IV. 1285 – 1287 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria in Aracoeli (1549)

192. Mikuláš IV. 1288 – 1292 Řím Panna Maria Větší (Maggiore)

193. sv. Celestin V. 1294 Řím L´Aquila, Ferentino, Sv. Antonín, P. Maria di Collemaggio (1327)

194. Bonifác VIII. (VII.) 1294 – 1303 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr Vatikánské jeskyně

195. bl. Benedikt XI. (X.) 1303 – 1304 Perugia Sv. Dominik

 

VI. období - Papežové v Avignonu a Velké západní schisma (1305 - 1417)

Avignon 1309 - 1376

196. Klement V. 1305 – 1314 Uzeste Uzeste, Notre Dame

197. Jan XXII. (XX.) 1316 – 1334 Avignon katedrála

--- Mikuláš V. 1328 – 1330 Avignon Františkánský kostel

198. Benedikt XII. (XI.) 1334 – 1342 Avignon katedrála

199. Klement VI. 1342 – 1352 Avignon, opatství La Chaise-Dieu u Clermontu

200. Inocenc VI. 1352 – 1362 Avignon klášter Villeneuve-lés-Avignon

201. bl. Urban V. 1362 – 1370 Avignon Marseille, Sv. Viktor

Řím od 1376

202. Řehoř XI. 1370 – 1378 Řím Panna Maria Nová (sv. Františka Římská)

203. Urban VI. 1378 – 1389 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr Vatikánské jeskyně

--- Klement VII. 1378 – 1394 Avignon kostel celestinek zbořen při sekularizaci, ztracen

204. Bonifác IX. (VIII.) 1389 – 1404 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), ztracen

--- Benedikt XIII. (A) 1394 – 1417 Avignon  hrad Peniscola (Španělsko), Illueca (1430) Palác papeže Luny

205. Inocenc VII. 1404 – 1406 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr Vatikánské jeskyně

206. Řehoř XII. 1406 – 1415 Řím Recanati, katedrála sv. Flaviána

--- Alexandr V. (B) 1409 – 1410 Pisa Bologna, Sv. František

--- Jan XXIII. (B) 1410 – 1415 Pisa, Florenc Baptisterium (křestní kostel) 

 

VII. období - Papežství a renesance (1417 - 1534)

207. Martin V. (III.) 1417 – 1431 Řím Sv. Jan v Lateránu

--- Klement VIII. (A) 1423 – 1429 Avignon Mallorca Palma de Mallorca, katedrála

--- Benedikt XIV. (A) 1423 – 1429 Avignon ---, neznámý

--- Benedikt XIV. (A) jiný 1429 – 1437 Avignon ---, neznámý

208. Evžen IV. 1431 – 1447 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), Sv. Spasitel in Lauro (ve slávě)

--- Felix V. 1439 – 1449 Řím Turín, Ripaille Turín, královská kaple Sv. Plátna (1536)

209. Mikuláš V. 1447 – 1455 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), Sv. Petr Vatikánské jeskyně

210. Kalist III. 1455 – 1458 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria na Montserratu (1610)

211. Pius II. 1458 – 1464 Řím Starý sv. Petr, Sv. Ondřej v údolí

212. Pavel II. 1464 – 1471 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), Sv. Petr Vatikánské jeskyně (1623)

213. Sixtus IV. 1471 – 1484 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr

214. Inocenc VIII 1484 – 1492 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), Sv. Petr

215. Alexandr VI. (V.) 1492 – 1503 Řím Starý sv. Petr (1. a 2. hrob), P.M.na Monts., kaple sv. Jakuba (1610)

216. Pius III. 1503 Řím Starý sv. Petr, Sv. Ondřej v údolí (1623)

217. Julius II. 1503 – 1513 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr

218. Lev X. 1513 – 1521 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria sopra Minerva (1542)

219. Hadrián VI. 1522 – 1523 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria della Anima (1542)

220. Klement VII. 1523 – 1534 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria sopra Minerva (1542)

 

VIII. období - Papežství, reformace a osvícenství (1534 – 1774)

221. Pavel III. 1534 – 1549 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr

222. Julius III. 1550 – 1555 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr Vatikánské jeskyně

223. Marcel II. 1555 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr Vatikánské jeskyně

224. Pavel IV. 1555 – 1559 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria sopra Minerva (1568)

225. Pius IV. 1559 – 1565 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria Andělská (1583)

226. Pius V. 1566 – 1572 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria Větší (1588)

227. Řehoř XIII. 1572 – 1585 Řím Sv. Petr

228. Sixtus V. 1585 – 1590 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria Větší (1591)

229. Urban VII. 1590 Řím Starý sv. Petr, Panna Maria sopra Minerva (21.9.1606/14)

230. Řehoř XIV. 1590 – 1591 Řím Sv. Petr (pohřben v jednoduché urně)

231. Inocenc IX. 1591 Řím Starý sv. Petr, Sv. Petr Vatikánské jeskyně

232. Klement VIII. 1592 – 1605 Řím Sv. Petr (neoznačen), Panna Maria Větší (1646)

233. Lev XI. 1605 Řím Sv. Petr

234. Pavel V. 1605 – 1621 Řím Sv. Petr (neoznačen), P. Maria Větší, Paolinská kaple (1622)

235. Řehoř XV. 1621 – 1623 Řím Sv. Petr (neoznačen), Zvěstování P.M. (1634), Sv. Ignác (1634)

236. Urban VIII. 1623 – 1644 Řím Sv. Petr (apsida)

237. Inocenc X. 1644 – 1655 Řím Sv. Petr (neoznačen), Sv. Anežka in Navona (1677)

238. Alexandr VII. 1655 – 1667 Řím Sv. Petr

239. Klement IX. 1667 – 1669 Řím Sv. Petr (neoznačen), Panna Maria Větší (1680)

240. Klement X. 1670 – 1676 Řím Sv. Petr

241. bl. Inocenc XI. 1676 – 1689 Řím Sv. Petr (7.10.1956 přenesen na oltář sv. Sebastiána)

242. Alexandr VIII. (VII.) 1689 – 1691 Řím Sv. Petr

243. Inocenc XII. 1691 – 1700 Řím Sv. Petr

244. Klement XI. 1700 – 1721 Řím Sv. Petr (naproti kapli Nejsvětější Svátosti)

245. Inocenc XIII. 1721 – 1724 Řím Sv. Petr, basilika Sv. Petr, Vatikán. jeskyně (1836, 1925)

246. Benedikt XIII. (XII.) 1724 – 1730 Řím Sv. Petr, Panna Maria sopra Minerva (1738)

247. Klement XII. 1730 – 1740 Řím Sv. Petr, Sv. Jan v Lateránu (1742)

248. Benedikt XIV. (XIII.) 1740 – 1758 Řím Sv. Petr

249. Klement XIII. 1758 – 1769 Řím Sv. Petr

250. Klement XIV. 1769 – 1774 Řím Sv. Petr, Sv. 12 apoštolů (1802)

 

IX. období - Papežství a společenské revoluce (1775 - 1994)

251. Pius VI. 1775 – 1799 Řím Valencie, Sv. Petr Vatikánské jeskyně (1802)

252. Pius VII. 1800 – 1823 Řím Sv. Petr

253. Lev XII. 1823 – 1829 Řím Sv. Petr

254. Pius VIII. 1829 – 1830 Řím Sv. Petr

255. Řehoř XVI. 1831 – 1846 Řím Sv. Petr (kaple Gregoriana)

256. bl. Pius IX. 1846 – 1878 Řím Sv. Petr (neoznačen), Sv. Vavřinec za hradbami (1881)

257. Lev XIII. 1878 – 1903 Řím Sv. Petr (neoznačen), Sv. Jan v Lateránu (1924)

258. sv. Pius X. 1903 – 1914 Řím Sv. Petr

259. Benedikt XV. (XIV.) 1914 – 1922 Řím Sv. Petr

260. Pius XI. 1922 – 1939 Řím Sv. Petr

261. ct. Pius XII. 1939 – 1958 Řím Sv. Petr, Vatikánské jeskyně

262. sv. Jan XXIII. 1958 – 1963 Řím Sv. Petr Vatikánské jeskyně, Sv. Petr basilika (2001)

263. bl. Pavel VI. 1963 – 1978 Řím Sv. Petr Vatikánské jeskyně

264. Jan Pavel I. 1978 Řím Sv. Petr Vatikánské jeskyně

 

X. období - Papežství, ateismus a vyhranění jiných náboženství (1995)

265. sv. Jan Pavel II. 1978 – 2005 Řím Sv. Petr Vatikánské jeskyně, Sv. Petr basilika (2011)

266. Benedikt XVI. (XV.) 2005

267. František 2013