Jdi na obsah Jdi na menu
 


Apoštolský exarchát řeckokatolické církve
   v České republice
    (A E)

gr.jpg

 

 

 

 exarchat-mapa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Praha -  exarchát (vikariát)

Katedrála sv. Klimenta

posvěcena:

http://farnosthk.wbs.cz/katedrala_-venku.jpg

 

patron: sv. Klement (sv. Kliment), sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka Česká a sv. Mikuláš
 

Eparchie (diecéze) v Prešově byla ustanovena pro katolíky východního obřadu (řeckokatolíky – uniaty) v Českém království a Horních Uhrách (na Slovensku). Bulou 22. 9.1818 založil eparchii papež Pius VII. Pro české a slovenské řeckokatolíky zůstala eparchií i po vzniku Československa, do r. 1950, kdy byla 28. 4.1950 Řeckokatolická církev v Československu násilně zrušena nařízeným Prešovským sněmem (Prjaševský sobor) a připojena k Pravoslavné církvi.
      13. 6.1968 byla obnovena východní eparchie pražským apoštolským administrátorem biskupem Františkem Tomáškem (po souhlasu tehdejší vlády) a vyhlášena papežem ct. Pavlem VI. jako Prešovská eparchie (biskupství) s působností v celém Československu.
      Po rozpadu Československa (1992) a po vzniku České republiky 1.1.1993 byl papežem sv. Janem Pavlem II. ustanoven v Praze prozatímní apoštolský vikariát s působností v České republice pod jurisdikcí Prešovské eparchie. 13.3.1996 (oficiálně bývá uváděn datum 15.3.1996) byl ustanoven apoštolský exarchát (vikariát), předstupeň pro založení eparchie (diecéze). Děkanáty (farnosti): Praha (a Kladno), českobudějovický (ČB), plzeňský (Plzeň, Karlovy Vary, Sokolov), liberecko-chomutovský (Liberec, Chomutov, Děčín, Ústí n.L., Teplice, Žatec), královéhradecký (HK, Pardubice, Turnov), brněnsko-olomoucký (Brno, Jihlava, Kroměříž, Olomouc), ostravsko-opavský (Ostrava, Opava, Karviná, Bruntál, Jeseník).

 

+ 13. 3.1996 papež Jan Pavel II.
                      prezident Václav Havel

 

biskupové:

1. Ivan (Jan) Ljavinec 1993 – 2003 odstoupil
      *18.4.1923 Volovec na Podkarpatské Rusi (tehdy ČSR, dnes Ukrajina). +9.12.2012 Žernůvka u Tišnova. Měl osm sourozenců. Otec byl učitel. Ivan Ljavinec maturoval na ruském gymnáziu v Mukačevě. Teologii studoval v Užhorodu a ve Vídni. Na kněze ho vysvětil 28.7.1946 v Prešově biskup bl. Pavel Petr Gojdič (biskup Gojdič používal řeholní jméno v české verzi Pavel, nikoliv slovensky Pavol). Po zabrání Podkarpatské Rusi Sovětským svazem v roce 1946 se Ivan Ljavinec nemohl vrátit do Mukačevské eparchie (diecéze) a stal se sekretářem biskupa Gojdiče v Prešově.
      Od roku 1949 byl spirituálem řeckokatolického bohosloveckého semináře v Prešově. Po násilném zlikvidování řeckokatolické církve přijal tajně v říjnu 1950 od světícího biskupa bl. Vasila Hopka jurisdikci generálního vikáře s mimořádnými pravomocemi. V letech 1950-1955 se skrýval. V roce 1955 byl zatčen a v roce 1956 odsouzen na 4 roky za "maření dozoru nad církvemi".
      Dostal zákaz pobytu na východním Slovensku (Prešov, Košice). Pracoval v Praze jako popelář, topič a průvodčí. S tehdejším administrátorem pražské arcidiecéze biskupem Františkem Tomáškem zorganizoval v roce 1968 celostátní akci na obnovu činnosti řeckokatolické církve v ČSSR (Československá socialistická republika). Prvním farářem se stal Emanuel Hlaváč.
      Tajné biskupské svěcení přijal spolu s Eugenem Kočišem 3.12.1967 od tajně vysvěceného biskupa Felixe Maria Davídka. V dubnu 1969 se stal Ivan Ljavinec farářem řeckokatolické farnosti sv. Klimenta v Praze. Po rozdělení Československa 1.1.1993 se stal biskupským exarchou (vikářem) řeckokatolické církve v České republice.
      18.1.1996 ho 265. papež sv. Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem aklissenským a 30.3.1996 ho v basilice sv. Klimenta v Římě nad  hrobem sv. Cyrila vysvětil na pražského biskupa-apoštolského vikáře (exarchu). Administrátor s biskupskými právy. 23.4.2003 odstoupil z funkce ve věku 80 let. Od července 2008 žil v Domově sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova, kde zemřel. Rozloučení se konalo v katedrále sv. Klimenta v Praze, odkud byl převezen do rodné obce Volovec, kde byl pohřben.

-- Ján Eugen Kočiš 1993 2006
      * 25. 6.1926 v Pozdišovcích u Michalovců (SR), +4.12.2019 Prešov. Tajně vysvěcen na kněze v nemocniční kapli v Rožňavě 1.1.1951 trnavským biskupem Robertem Pobožným. Biskup Gojdič i Hopko byli internovaní. Po skončení vojenské služby u PTP pracoval v pekárně ve Vranově nad Topľou. 7.2.1958 zatčen a odsouzen na 2 roky. Pracoval jako horník ve Rtyni v Podkrkonoší. Po propuštění v roce 1960 pracoval do roku 1968 jako kopáč v Plynostavu Pardubice. V letech 1963-1965 bydlel na děkanství ve Dvoře Králové nad Labem, kde ho nechal bydlet děkan Antonín Říkovský.
      3.12.1967 přijal Jan Eugen Kočiš spolu s Ivanem Ljavincem tajné biskupské svěcení od tajně vysvěceného biskupa Felixe Maria Davídka. Po obnově řeckokatolické církve u nás pomáhal biskupu bl. Vasilu Hopkovi v Oseku u Duchcova a od 1.9.1969 ordináři Janu Hirkovi v Prešově. Biskup Jan Hirko ho jmenoval kancléřem Biskupského vikariátu v Praze. 1. biskup exarchátu pražského Ivan Ljavinec ho jmenoval generálním vikářem (syncelem). 24.4.2004 ho 265. papež sv. Jan Pvel II. jmenoval titulárním biskupem abrittským, 15.5.2004 vysvěcen sub conditione (pod podmínkou). Emeritován 7.10.2006. Pohřben 9.12.2019 v kryptě katedrálního chrámu sv. Jana Křtitele v Prešově.

2. Ladislav Hučko 2003 – /
      *16.2.1948 Prešov. Vystudoval Přírodovědnou fakultu v Košicích a získal titul RNDr. Pracoval v ropném výzkumu v Bratislavě. V roce 1987 se stal báňským geologem v Ostravě. V letech 1992-2000 studoval teologii na Lateránské univerzitě v Římě, kde získal titul ThDr. Na kněze byl vysvěcen 30.3.1996 v Římě. Vyučoval dogmatickou teologii na univerzitním teologickém institutu v Košicích. 24. 4.2003 ho papež sv. Jan Pavel II. jmenoval pražským biskupem byzantského obřadu. 31.5.2003 přijal biskupské svěcení a stal se titulárním biskupem orejským. Apoštolský exarcha (vikář)-administrátor s biskupskými právy.