Jdi na obsah Jdi na menu
 Gréckokatolícka eparchia sv. Cyrila a Metoděje
 Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi v Torontě 
         (13.10.1980-2.3.2022)


Katedrála Narození Přesvaté Bohorodičky

(bývalá) Katedrála Proměnění Páně v Markhamu (1984-2006)

posvěcena:1984

patroni: sv. Cyril a Metoděj

+ 13.10.1980 papež Jan Pavel II.


Eparchie vznikla oddělením z Kanadské Torontské ukrajinské řeckokatolické eparchie a je shodná s územím Kanady. Jurisdikčně je podřízená Svatému Stolci. Katedrálou se stal farní chrám Narození Přesvaté Bohorodičky.
 

Slovenská řeckokatolická (gréckokatolícka) farnost Narození Přesvaté Bohorodičky v Torontě vznikla emigrací Slováků po roce 1948.
      21.10.1951 ustanovil biskup vladyka Izidor Borecký farnost pro Slováky východního obřadu. Prvním duchovním správcem se stal Ludvík Miňa, CSsR (Redemptorista). V roce 1958 dovolil vladyka Borecký Michalovi Rusnákovi koupit nepoužívanou židovskou synagogu. Chrám Narození Přesvaté Bohorodičky (St. Mary´s) byl posvěcen biskupem Boreckým 27.12.1959. V letech 1980-1984 se chrám stal biskupskou katedrálou.  
        V roce 1983 se začala stavět nová katedrála Proměnění Páně. Základní kámen posvětil sv. Jan Pavel II. 15.9.1983. V letech 1984-2006 sloužila pro bohoslužby. 2006-2016 byla uzavřena pro veřejnost. Od roku 2016 chrám popužívá Maelchitská katolická církev.
       V chrámu jsou mozaiky: sv. Marie Magdaléna, sv. Kateřina Tekakwitha a sv. André z Montrealu. Po uzavření chrámu se katedrálou stal opět chrám Narození přesvaté Bohorodičky v Torontě.     


Biskupové:

  1. Michael Rusnák    1980 – 1996
  vlastním příjmením Rusnačok.
*21.8.1921 Beaverdale, stát Pennsylvánie v USA, +16.1.2003 Toronto. Jeho otec Andrej Rusnačok pocházel z Pozdišoviec a matka Mária z Trhovišťa na Slovensku. V době hospodářské krize ve 30-tých letech 20. století se rodina vrátila na Slovensko. Michael měl sourozence: Ján, Juraj, Mikuláš, Mária.
     Po skončení základní školy vstoupil k redemptoristům. Teologii vystudoval na CMBF v Bratislavě a od roku 1939 dostudoval v Obořišti. V roce 1950 byl uvězněn v klášteře v Podolínci, odkud se mu v roce 1951 podařilo utéci. V roce 1957 ho jmenoval ukrajinský řeckokatolický biskup v Torontě Izidor Borecký za děkana slovenských farností. Jeho farností byl kostel Narození Přesvaté Bohorodičky. Na pomocného biskupa (eparchu) jmenován 5.10.1964 a vysvěcen 263. papežem Pavlem VI.
      13.10.1980 papež sv. Jan Pavel II. oddělil slovenské věřící řeckokatolíky byzantského obřadu z Torontské ukrajinské řeckokatolické eparchie a ustanovil pro ně eparchii (biskupství) sv. Cyrila a Metoda. Papež jmenoval Michaela Rusnáka sídelním eparchou (biskupem). Na svátek Sedmibolestné Panny Marie 15.9.1983 posvětil 265. pp. Jan Pavel II. základní kámen nové katedrály Proměnění Páně v Unionville, část Toronta.
      Ve svém znaku měl heslo psané slovensky: Aby všetci jedno boli.

2. John Stephen Pazak CSsR    2000 – 2016
*13.8.1946 Gary v Indianě v USA. Otec pocházel ze Slovenska, matka byla Irka. 14.9.1965 vstoupil do řádu Redemptoristů (řád Nejsvětějšího Vykupitele - CSsR). Vysvěcen na kněze 27.8.1972.

     Papež  sv. Jan Pavel II. ho jmenoval 2.12.2000 za sídelního biskupa pro Slováky byzantského obřadu v Kanadě. Biskupské svěcení-chirotonia se uskutečnila 14.2.2001 (svátek sv. Cyrila-Konstantina) v katedrále Proměnění Páně v Unionville. Hlavním světitelem byl metropolita ukrajinských řeckokatolíků v Kanadě Basil Myron Scott OFM z Parmy v Ohiu (USA) a ze Slovenska košický exarcha Milan Chautur CSsR.
      Ve svém znaku měl heslo psané slovensky, španělsky a anglicky: Pripravte cestu Pánovi - Prepare The Way of the Lord (Mk 1,3).
     7.5.2016 byl biskup Pazak jmenován biskupem ruténské (rusínské) eparchie v Phoenixu v USA. Eparchii v Torontu spravoval jako administrátor sede vacante 2016-2018.

3. Marián Andrej Pacák CSsR    2018 – 2020 rezignoval
*24.4.1973 Levoča, Slovensko. Marián má 11 sourozenců, dva bratři (Ondrej)  jsou kněžími. 16.8.1991 vstoupil do řádu Redemptoristů (řád Nejsvětějšího Vykupitele-CSsR). Věčné sliby složil 16.8.1997 a na kněze byl vysvěcen 12.7.1998 vladykou košickým Milanem Chauturem. Studoval teologii a filosofii v Tuchówě a v Krakově.

     Stal se knězem ve Staré Ľubovni a v Michalovcích. V letech 2001-2004 studoval v Římě, kde získal licenciát z morální teologie. Papež František ho jmenoval na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5.7.2018 za eparchu Slovenské řeckokatolické eparchie v Toronte (Kanada). Chirotonii (biskupské svěcení) přijal 2.9.2018 v basilice Sestoupení Svatého Ducha v Michalovcích, intronizován byl 15.9.2018 v Torontě.
      Ve znaku heslo psané latinsky: Servire fideliter (sloužit věrně).
     20.10.2020 rezignoval bez uvedení důvodů. Papež František rezignaci přijal a vyjmenoval za jeho nástupce Kurta Richarda Burnetta eparchu z Passaicu (New Jersey, USA) za apoštolského administrátora. Biskup Pacák se odstěhoval do kláštera Redemptoristů do Staré Ľubovně.

4. Kurt Richard Burnett    2020 – 2022
*7.11.1955, biskup v Passaicu. 20.10.2020 ho jmenoval papež František za apoštolského administrátora.

 

Rusínsky gréckokatolícky exarchát sv. Cyrila a Metoděje
 pre Slovákov byzantského obradu v Torontě 
         (3.3.2022)

3.3.2022 papež František snížil eparchii (biskupství) na exarchát (vikariát) sv. Cyrila a Metoděje v Torontu a začlenil exarchát do metropolie Pittsburg.
 

1. Kurt Richard Burnett    2020 – 2022
biskup, apoštolský administrátor exarchátu v Torontě.