Jdi na obsah Jdi na menu
 


Eparchia košická
Eparchia Košice

     Gréckokatolícke biskupstvo Košice

 

Soubor:SK dieceze reckokat SK.jpg

 

 

Košice - eparchie (diecéze)

Katedrála Narození Přesvaté Bohorodičky Marie

posvěcena:

patroni: sv. Kiril a Metod (Cyril a Metoděj) apoštolům rovní

 

+13.4.1997 apoštolský exarchát (vikariát)

                  papež sv. Jan Pavel II.

                  prezident Michal Kováč

 

+30.1.2008 papež Benedikt XVI.

                  prezident Ivan Gašparovič

 

eparchové: (biskupové s titulem vladyka)

1. Milan Chautur, C.Ss.R. 1997 - 2021
       *4.9.1957 Snina. Jeho domovskou obcí byla Veľká Poľana (zanikla 1980 před stavbou přehrady Starina). Vystudoval na gymnáziu v Humenném, kde maturoval. V roce 1974 vstoupil tajně do řádu Nejsvětějšího Vykupitele-redemptoristů (CSsR). Teologii vystudoval na CMBF v Bratislavě a 14. 6.1981 byl vysvěcen na kněze križevackým biskupem Jáchymem Segediegem. V letech 1982-1984 absolvoval v Lounech základní vojenskou službu, kde tajně působil i jako kněz, a po ní se stal knězem v Medzilaborcích a dalších farnostech. Působil mezi mládeží a tím se dostal pod dohled StB.
     Jmenován 18.2.1992 jako pomocný eparcha (světící biskup) prešovský a 29.2.1992 byl vysvěcen (chirotován) na biskupa. Světitelem byl Ján Hirka, Michael Rusnák CSsR z Toronta a nuncius Giovanni Coppa. V roce 1997 ho 265. papež sv. Jan Pavel II. jmenoval za apoštolského exarchu (vikáře) v Košicích. 13.4.1997 byl uveden jako biskup-vikář do úřadu košického exarchy (vikáře). Po povýšení exarchátu na eparchii 30.1.2008 se stal sídelním biskupem se všemi pravomocemi, které z toho vyplývají.
     20.1.2020 dal papeži Františkovi svou rezignaci, papež ho ponechal v úřadu, ale jmenoval apoštolského administrátora sede plena (plný stolec) arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Po intronizaci arcibiskupa Vasiľa zůstal biskup Chautur sídelním biskupem eparchie košické. 24.6.2021 předal papeži Františkovi ze zdravotních důvodů svou rezignaci z pastorační činnosti, kterou papež přijal. Biskup Chautur se stal emeritním eparchou košickým.

2. Cyril Vasiľ     2020 -
    titulární arcibiskup z Ptolemaidy v Libyi, apoštolský administrátor sede plena (při plném stolci, 2020-2021).
    *10.4.1965 Košice. Střední školu vystudoval v Košicích, v letech 1982-1987 vystudoval RKCMBF (Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta) v Bratislavě. 14.6.1987 byl v Prešově vysvěcen križevackým biskupem Slavomirom Miklovšem na kněze. V srpnu 1987 emigroval do Říma na studia kanonického práva, kde v roce 1989 získal licenciát. V roce 1990 vstoupil do Societas Iesu (jezuité). V roce 1994 získal doktorát z kanonického práva. V Římě působil jako profesor na Papežské Gregoriánské univerzitě.
    Profesor, ThDr., ICODr. (doktor kanonického práva). Od roku 1992 se věnoval skautským družinám Federace skautů Evropy ve farnostech sv. Cypriána a Obětování Panny Marie v Římě. V letech 2003-2007 byl federálním náboženským rádcem (ředitelem) Mezinárodní unie skautů a skautek Evropy.
    7.5.2009 ho jmenoval 266. papež Benedikt XVI. sekretářem Kongregace pro východní církve a titulárním arcibiskupem ptolemaidským. Biskupské heslo si zvolil: PARATI SEMPER (Stále připraveni). Heslo vychází z jeho skautské činnosti. V bazilice Panny Marie Sněžné v Římě byl vysvěcen na biskupa križevackým biskupem Slavomirom Miklovšem, archieparchou prešovským Janem Babjakem a eparchou košickým Milanem Chauturem.
    20.1.2020 ho papež František jmenoval apoštolským administrátorem sede plena Košické eparchie. 26.1.2020 se ujal úřadu. 21.6.2021 ho jmenoval papež František členem Nejvyššího tribunálu apoštolské signatury ve Vatikánu.
    24.6.2021 byl papežem Františkem jmenován za eparchu Košické eparchie s titulem arcibiskupa.