Jdi na obsah Jdi na menu
 


H) Diecéze Rožňava

Diecéza rožňavská
   Dioecesis Rosnaviensis

 

Poloha diecéze rožnavské na Slovensku

 

Znak rožnavské diecéze

 

Rožňava - diecéze

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie

posvěcena:

(foto katedrály)

 

patron: sv. Jan Nepomucký

+13. 3.1776 papež Pius VI.

uherská královna Marie Terezie

 

biskupové:

 

1. Anton Révay 1776 – 1780

2. Anton Andrássy 1780 – 1799

3. František Szányi 1801 – 1810

4. Ladislav Eszterházy 1810 – 1824

5. František Lajčák 1825 – 1827

6. Ján Krstiteľ Scitovszky 1828 – 1839

7. Dominik Zichy 1840 – 1842

8. Vojtech Bartakovič 1844 – 1850

9. Štefan (Štěpán) Kollárčik 1850 – 1869

10. Juraj (Jiří) Schopper 1872 – 1895

11. Ján Ivánkovič 1896 – 1904

12. Lájos (Ladislav) Balás 1905 – 1920

13. Jozef Čársky 1925

14. Michal Bubnič 1925 – 1945

* 22. 5.1877, + 1945, spisovatel duchovní literatury, titulární biskup scilitanský.

15. Róbert Pobožný 1949 – 1972

* 30. 5.1890, + 9. 6.1972. Titulární biskup neilenský, apoštolský administrátor diecéze. Po jeho smrti nebyla diecéze obsazena, ale spravoval ji kapitulní vikář.

--- Zoltán Belák 1972 – 1988

kapitulní vikář

16. Eduard Kojnok 1990 – 2008 odstoupil ve věku 75 let.

* 14. 8.1933 Veľká Suchá, + 27.10.2011 Rožňava. Po maturitě byl přijat na CMBF v Bratislavě, kde byl vysvěcen na kněze 24. 6.1956, v r. 1967 se stal spirituálem v semináři, odkud byl donucen za rok odejít do duchovní správy, 14. 2.1990 byl jmenován za biskupa, vysvěcen a intronizován v rožňavské katedrále 18. 3.1990 slovenským arcibiskupem Jozefem kardinálem Tomkem z Říma. V r. 2008 podal papeži Benediktu XVI. žádost o odstoupení (rezignaci) z důvodu kanonického věku, která byla přijata.

17. Vladimír Filo   2008 – 2015

* 15. 1.1940 Gáň u Galanty. Vystudoval teologii na CMBF v Bratislavě, kde byl  25. 6.1962 v katedrále sv. Martina vysvěcen na kněze. Působil v Trnavě, Nových Zámkách a dalších místech. V roce 1966 se stal biskupským ceremoniářem v Trnavě. další studia absolvoval v letech 1968 - 1970 v Římě. 17. 3.1990 ho jmenoval papež sv. Jan Pavel II. pomocným biskupem trnavské arcidiecéze. Na biskupa vysvěcen 16. 4.1990. V letech 1990 - 1998 byl profesorem církevního práva na CMBF v Bratislavě. 23.11.2002 ho jmenoval papež sv. Jan Pavel II. za pomocného biskupa koadjutora (s nástupnickým právem) v Rožňavě. Po odstoupení biskupa Kojnoka se stal 27.12.2008 sídelním biskupem a 28. 1.2009 intronizován. Po dovršení kanonického věku 75 let podal papeži Františkovi rezignaci. Papež ji přijal a jmenoval jeho nástupce. Biskup Filo byl správcem diecéze do nástupu nového biskupa. 

18. Stanislav Stolárik  2015 –

* 27. 2.1955 Rožňava. Teologii vystudoval na CMBF v Bratislavě. Vysvěcen na kněze 11. 6.1978. Působil na východě Slovenska v Trebišově, Humenném a Prešově. 26. 2.2004 ho jmenoval 265. papež sv. Jan Pavel II. pomocným biskupem diecéze v Košicích. Biskupské svěcení přijal 20. 3.2004 v katedrále sv. Alžběty Uherské v Košicích. 29.11.2005 ho prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič jmenoval profesorem v oboru dějin filosofie. Sídelní biskup košický Bernard Bober ho jmenoval v roce 2010 generálním vikářem.  21. 3.2015 ho jmenoval 267. papež František diecézním biskupem rožňavským.