Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diecéza spišská
   Dioecesis Scepusiensis

 

Poloha diecéze spišské na Slovensku

 

Znak spišské diecéze 

 

Spiš - diecéze

Katedrála sv. Martina na Spiši

posvěcena: 25.10.1478

Spišská kapitula

patron: sv. Martin z Tours

+ 13. 3.1776  papež Pius VI.
                   uherská královna Marie Terezie

    Diecéze byla založena z probošství sv. Martina ve Spišské Kapitule, založeného v roce 1198. Žádost o biskupství se datuje od 13. století. Královna Marie Terezie vyhlásila vytvoření biskupství 1. 1.1776 a papež Pius VI. vydal 13. 3.1776 dekret  "Quum Serenissima Domina".
     Znakem diecéze byl červený štít se stříbrnou hradbou a 11 stínkami, štítem kostela a dvěma věžemi. 3. 3.2009 byl erb diecéze změněn: stříbrná hlava štítu a na ní tři zlaté osmicípé hvězdy . Na červeném poli je rovná stříbrná hradba, z ní vyrůstá štít kostela s černým křížem na špici a dvě stříbrné věže katedrály.

 

Konkatedrála Sedmibolestné Panny Marie v Popradě

Papež Jan Pavel II. povýšil farní kostel Sedmibolestné Panny Marie na konkatedrálu.

 

posvěcena: 8.9.1942

(foto katedrály)

patronka: Panna Maria Sedmibolestná

+ 31. 3.1995 papež Jan Pavel II.
     1. slovenský prezident Michal Kováč

 

biskupové:

 

 1. Karol Salbeck  1776 - 1785. * 1725, + 15. 6.1785 Levoča. Vácovský kapitulní vikář, vysvěcen na biskupa 1759, dal opravit probošský kostel a upravit ho na katedrálu.

  2. Ján Révay    1787 – 1806 +   
* 1748, +9.1.1806, dal postavit seminář  

 3. Michal Brigido    1807 – 1816 +
* 1742, +23.  6.1816, lublaňský arcibiskup

4. Ján Krstiteľ Ladislav Pyrker    1818 – 1820     přešel do Jágru jako arcbp.
* 1772, +2.12.1847, začal se učit slovenčinu, spisovatel slovenské literatury a její mecenáš, v Spišské Kapitule založil Učitelskou prepandii (prebendu), nejstarší ve střední Evropě a stal se jejím ředitelem, v r. 1821 se stal patriarchou v Benátkách
.

----- diecézi řídila kapitula       1821 – 1823

  5. Jozef Bélik    1823 – 1847 +   
*1757, + 5.3.1847. Mecenáš bernolákovců (slovenských národních obrozenců). Dal vybudovat několik škol, kde se vyučovala také slovenština.  

  6. Vincent Jekelfalussy    1848 – 1849  sesazen
tajemník biskupa Pyrkera, dosazený maďarskou revoluční vládou v r. 1848, odvolán císařem Františkem Josefem I., + v Římě.

 7. Ladislav Zábojský (Záboyský)    1850 – 1870 +
* 1793, +11.9.1870, intronizován 22.7.1851    

  8. Jozef Samassa (Samaša)    1871 – 1873  přeš. jako arcbp. do Jágru (Eger)
* 1828, od r. 1905 kardinál, + 1912   

  9. Juraj Čáska (Jiří Császka)          1874 – 1891  přeš. jako arcbp. v Kalocsi
* 1828, + 11.9.1904 Budapešť

10. Pavol Szmrecsányi (Smrečány)    1891 – 1903  přeš.jako arcbp. do Velkého Varadína
* 1846, + 1908 Oradea Mare (Velký Varadín), intronizován 15.5.1892

11. Alexander Párvy    1904 – 1919 +
* 1848, + 24.3.1919, pomocný biskup jágerský, pro nemoc svěřil diecézi pomocnému biskupovi Martinu Kheberichovi (+ 1951).

---    Štefan Mišík, kapitulní vikář       1919

---    Marián Blaha, kapitulní vikář 1920   stal se biskupem v Bánské Bystrici.

12. Ján Vojtaššák    1920 – 1950
*14.11.1877 Zákamenné na Oravě, +4.8.1965. Přítel Andreje Hlinky. Na kněze vysvěcen 1.7.1901 ve Spiši, správce biskupské kanceláře. 16.12.1920 byl jmenován biskupem, vysvěcen v Nitře 13.  2.1921 společně s nitrianským biskupem Karlem Kmeťkem a bánskobystrickým biskupem Mariánem Blahou. Dal přistavět budovu semináře, učitelského ústavu a biskupský seminář v Levoči. 5.11.1949 tajně vysvětil na biskupa Štefana (Štěpána) Barnáše, rektora semináře ve Spišské Kapitule. Barnáš byl 1. tajně vysvěceným biskupem na Slovensku. Biskup Jan byl 25.10.1950 internován na příkaz KSČ, diecézi řídili kapitulní vikáři. Až do své smrti  vězněn.

     Zemřel v Senohrabech u Prahy. Na Slovensku je uctíván jako mučedník.

---    Andrej Scheffer, kapitulní vikář       1950 – 1968

---    Jozef Ligoš, kapitulní vikář       1968 – 1973
+ 19.9.1973  

---    Štefan Garaj, kapitulní vikář       1973 – 1989

13. František Tondra    1989 – 2011  odstoupil z úřadu
*4.6.1936 Spišské Vlachy, po maturitě v r. 1954 nastoupil v r. 1957 na CMBF v Bratislavě, vysvěcen na kněze 1.6.1962, v r. 1978 byl promován na CMBF s titulem ThDr., kde byl profesorem do r. 1983.

     12.7.1989 jmenován biskupem, vysvěcen a intronizován ve spišské katedrále 9.9.1989 slovenským arcibiskupem Jozefem kardinálem Tomkem z Říma, obnovil seminář ve Spišské Kapitule a církevní školy. 4.  6.2011 rezignoval ve věku 75 let. Do nástupu nového biskupa byl správcem diecéze. + 3. 5.2012 Košice (nemocnice).

14. Štefan Sečka    2011 – 2020
*6.7.1953 Spišský Štvrtok, +28.10.2020 Levoča. V r. 1971 maturoval na gymnáziu ve Spišské Nové Vsi a teologii vystudoval na RKCMBF v Bratislavě v letech 1971 - 1976. V katedrále sv. Martina v Bratislavě byl apoštolským administrátorem Júliem Gábrišem 6.  6.1976 vysvěcen na kněze. 1976-1978 absolvoval základní vojenskou službu. Působil jako kaplan ve Spišské Nové Vsi a Dolním Kubíně.

     1995-1997 studoval na Katolické universitě v Lublině (Pl), 1997-2000 na RKCMBF KU v Bratislavě, kde získal titul doktora teologie (ThDr.). V letech 1990-2002 přednášel pedagogiku a katechetiku v Kněžském semináři biskupa Vojtaššáka ve Spišské Kapitule. 9.6.1992 ho papež sv. Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti (Mons.). 1995-1997 pokračoval ve studiu teologie na Katolické unverzitě v Lublinu (Pl), kde obhájil licenciát teologie. 1997-2000 absolvoval doktorandské studium na RKCMBF UK v Bratislavě, kde 4.5.2000 získal titul ThDr.
     28.6.2002 ho jmenoval 265. papež sv. Jan Pavel II. pomocným biskupem spišským. Vysvěcen na biskupa 27.7.2002 v katedrále sv. Martina ve Spišské Kapitule biskupem spišským Františkem Tondrou. 4.8.2011 ho jmenoval 266. papež Benedikt XVI. spišským sídelním biskupem. Intronizován 10.9.2011.
     Jeho biskupské heslo bylo: Crux Christi perficiat nos (Kristův kříž ať nás zdokonalí).

Sede vacante 2020–20..

--- Ján Kuboš    2020 –
Administátor diecéze.

    *28.2.1966 Trstená. Vysvěcen na kněze 18.6.1989. Pomocný biskup spišský, titulární biskup v Quize, jmenován 25.3.2020. Vysvěcen na biskupa 24.6.2020 v katedrále sv. Martina v Spišské Kapitule. Heslo: Bonitas, iustitia, veritas (Dobrota, spravedlnost, pravda).