Jdi na obsah Jdi na menu
 


Detaily ze dnů Ježíšova ukřižování a vzkříšení

 

"Marie vzala libru drahé masti z pravého nardu" (J 12,3). Libra indického nardu byla 325 g za 300 denárů. Mzda na den byla v hodnotě 1 denáru. Proto se Jidáš rozčiloval, že se mast mohla prodat.

Večeřadlo na Sionu. První chrám z roku 777, přestavěn ve 13. století. V roce 1561 byl katolický chrám přestavěn na mešitu.

Olivetská hora, Getsemanská zahrada - místo Ježíšovy modlitby před zatčením. V chrámu národů je jeskyně, kde je nápis: HIC SVDOR EIUS FACTUS EST SICVT GUTTAE SANGVINIS DECVRRENTIS IN TERRAM (zde pot jeho stal se jako krůpěje krve tekoucí na zem). 

Římská legie 6.000 vojáků.

Kostel Bičování Krista byl postaven v roce 1838 bavorským vévodou Maxmiliánem na troskách starého kostela.
     V kostele je nápis: Vykoupí je z útisku a od násilí a jejich krev mu bude drahocenná. (Ž 72,14).

Gabatha = vyvýšené kamenné místo.
Lithostrotos = Kamenná dlažba. Pilát zasedl k soudu na kamenném místě zvaném Na dláždění, hebrejsky Gabatha  (J 19,13).

Kostel ECCE HOMO (Hle člověk) dal postavit Žid obrácený na křesťanství, pater Alfons Ratisbonne (+1884). Ke kostelu dal přistavět klášter Sionských dcer.

Emauzy (L 24,13), vesnice vzdálená 160 stádií (honů) = 30 km na západ od Jeruzaléma v Izraeli. Dnes Nikopolis (Imwas, Amwas) v Palestině, u říčky Ajalon.  Místo v roce 1848 odkoupil karmelitánský klášter od muslimů.
     Evangelista sv. Lukáš napsal: Ten den se dva z nich (učedníků) ubírali do vesnice jménem Emausy, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 60 honů (chybný údaj 60 honů = 11-12 km), tři hodiny cesty.
     Staré rukopisy dávají vzdálenost 160 stadií: Codex Sinaiticus, Vetus Latina, Vulgata, Codex Fuldensis, Codex Sangermanensis, aramejský Palestinský evangeliář). Údaj 60 honů se objevuje od 16. století.